c S
Spor med Pomurskimi lekarnami in soboško občino vse hujši 14.02.2018 16:53 Murska Sobota, 14. februarja (STA) - Svet Pomurskih lekarn vztraja, da je Ivan Zajc še vedno vršilec dolžnosti direktorja, čeprav je Višje sodišče v Mariboru ugodilo pritožbi soboške občine, da je bilo njegovo imenovanje brez soglasja občine nezakonito. Zato ga je kot vršilca dolžnosti izbrisalo iz sodnega registra, vendar svet zavoda meni, da odločitev še ni pravnomočna.

Tako Zajc kot drugi predstavniki Pomurskih lekarn so na današnji izredni seji sveta trdili, da je na odločitev višjega sodišča možna pritožba in ker se je danes Zajc tudi pritožil, do pravnomočnosti sklepa ne morejo ukrepati.

Občina, ki jo je zastopal direktor občinske uprave Srečko Đurov, pa vztraja, da je z izbrisom zavod brez direktorja oziroma vršilca dolžnosti. Zato je Đurov predlagal nasprotni sklep, po katerem bi za vršilko dolžnosti do imenovanja direktorja postavili predsednico sveta Polonco Fiala Novak, vendar svetniki predloga niso potrdili, tudi predsednica pa je ponudbo zavrnila.

Svetniki so tako odločili, da bodo sklep o imenovanja Zajca za vršilca dolžnosti, sprejet 10. maja lani, v soglasje občini poslali po pravnomočnosti sklepa, zavod pa tudi pooblastili, da proti sklepu višjega sodišča uporabi vsa pravna sredstva. Sklep, da Zajc ostaja vršilec dolžnosti, je podprlo 17 članov sveta, proti je bil le Đurov.

Ta je svetnike prepričeval, da razlogi, zaradi katerih je mestni svet zavrnil soglasje k imenovanju direktorja Pomurskih lekarn, do danes niso odpravljeni, saj lekarne še vedno kupujejo zdravila tako, da kršijo pravila o javnem naročanju. Samo letos so jih kupili za tri milijone evrov.

Prav kršenje pravil o javnem naročanju je namreč očitek občine Zajcu. Ta je odgovarjal, da enako poslujejo druge lekarne v Sloveniji in da je lekarniška zbornica dobila pooblastilo javnih zavodov za skupno javno naročanje zdravil. Poleg tega naj bi bila regulacija cen predpisana od začetka do konca in zato tudi smiselnost javnih naročil vprašljiva.

Đurov pa jih je prepričeval, da je javno naročanje smiselno, saj običajno lekarne dosegajo tudi dodatne popuste, in da tako nekatere lekarne tudi poslujejo.

V razpravi so svetniki podprli lekarne in Zajca, ob tem pa ugotavljali, da nihče v državi ne ve, ali je sedanji način nakupov lekarn zakonit ali ne. O tem se, kot so ugotavljali, ne oglasi ne državna revizijska komisija ne ministrstvo.

Eden od svetnikov pa je pokazal sodbo Višjega sodišča iz Kopra, ki je v enaki zadevi razsodilo nasprotno od mariborskega, da namreč za imenovanje vršilca dolžnosti soglasje ustanovitelja ni potrebno.

Zaradi zapleta nekatere od 15 občin ustanoviteljic, ki so pooblastila za zastopanje prenesla na soboško občino, napovedujejo postopke za odvzem ustanoviteljskih pravic.

Soglasje so člani sveta dosegli le pri ugotovitvi, da gre za sistemsko napako države, ki bi morala ukrepati, vendar tega ne stori. Zato burno sejo najbolje opisuje spoznanje enega od svetnikov, češ, "če državni organi ne vedo, kaj je zakonito, kako naj vemo mi."