c S
V Sloveniji lani redili najmanj prašičev po letu 1991 14.02.2018 14:08 Ljubljana, 14. februarja (STA) - V Sloveniji se je z rejo prašičev po začasnih podatkih statističnega urada lani ukvarjalo približno 25.000 kmetijskih gospodarstev. Ta so redila 257.240 prašičev, kar je 8504 prašičev ali 3,2 odstotka manj kot leto prej. Število prašičev se sicer od leta 2006 neprekinjeno zmanjšuje, število lani rejenih prašičev pa je bilo najnižje po letu 1991.

Kot so poudarili na statističnem uradu, se je sicer zmanjševanje števila prašičev nekoliko upočasnilo. S prašičjerejo se je lani ukvarjalo 1000 kmetijskih gospodarstev manj kot leta 2016.

Lani se je zmanjšalo tudi število govedi in kmetijskih gospodarstev, ki so se ukvarjala z govedorejo. Z rejo goveda se je na 1. december lani ukvarjalo približno 31.500 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 1000 manj kot v letu 2016. Vsa skupaj so redila 479.561 glav govedi, kar je 9037 govedi ali 1,8 odstotka manj kot leto prej.

Upadlo je tudi število ovc. Z rejo ovc se je lani ukvarjalo približno 5000 kmetijskih gospodarstev, kar je okoli 1000 manj kot v letu 2016. Vsa skupaj so jih konec leta 2017 redila približno 108.763 ovc, kar je 11.082 ovc ali 9,2 odstotka manj kot pred enim letom.

Medtem se je z rejo koz ukvarjalo okoli 3500 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 500 več kot v letu 2016. Vsa skupaj so redila 25.217 koz, kar je 2812 koz ali 12,6 odstotka več kot v predhodnem letu.

Tudi perutnine je bilo v Sloveniji lani več kot leto prej. Perutnino je lani redilo približno 34.000 kmetijskih gospodarstev, kar je približno enako kot leta 2016, so pa ta skupaj redila 6,41 milijona glav perutnine, kar je 294.236 glav perutnine ali 4,8 odstotka več kot v letu 2016.