c S
Javni holding Ljubljana leto 2017 končal s 5,5 milijona evrov dobička 14.02.2018 13:03 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Družbe iz skupine Javnega holdinga Ljubljana so leto 2017 končale z dobičkom, izjema je le Snaga, ki je leto končala s 4,13-milijonsko izgubo. Matična družba Javni holding Ljubljana je po nerevidiranih podatkih ustvarila 5,5 milijona evrov dobička, VO-KA šest milijonov evrov, Energetika Ljubljana 1,4 milijona evrov, LPP pa 116.000 evrov dobička.

Z nerevidiranimi podatki o poslovanju Javnega holdinga in družb v skupini v lanskem letu so se danes na seji skupščine seznanili družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

V nadaljevanju je zasedal svet ustanoviteljev in potrdil elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb družbe javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) za leto 2018.

Skupni znesek na položnici se za večino uporabnikov storitev (uporabniki v enodružinskih hišah in uporabniki v večstanovanjskih objektih) ne bo spremenil, čeprav se nove predračunske cene po posameznih postavkah malenkost spreminjajo - znesek storitev oskrbe s pitno vodo se bo nekoliko znižal, znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode pa nekoliko zvišal. Prve položnice po spremenjenih cenah bodo uporabniki prejeli v marcu.

Svet ustanoviteljev se je seznanil še z obvestilom o zagotovitvi finančnega jamstva družbe Snaga za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča Barje. Snaga bo 13-milijonsko finančno jamstvo za letos zagotovila v obliki bančne garancije oz. zavarovalne police.

Svet je soglašal, da se Snaga in Energetika Ljubljana v letu 2018 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti kratkoročno zadolžita do višine petih milijonov evrov.

Člani sveta so sprejeli tudi posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem družb Ljubljanski potniški promet (LPP), Energetike Ljubljana in VO-KA.