c S
Gorenjska banka lani s 6,5 milijona evrov čistega dobička 14.02.2018 13:02 Kranj, 14. februarja (STA) - Gorenjska banka je lani ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, oblikovala za 5,5 milijona oslabitev in rezervacij ter dosegla 10,1 milijona dobička pred davki. Doseženi rezultati so opazno nad načrtovanimi in presegajo tiste iz leta 2016, so sporočili iz banke, ki je imela za 6,5 milijona evrov čistega dobička.

V primerjavi z letom 2016 je lanski nerevidirani dobiček iz rednega delovanja višji 16 odstotkov, dobiček pred davki za 35 odstotkov, nerevidirani čisti dobiček pa predlani ustvarjenega presega za tri odstotke.

V Gorenjski banki so boljše rezultate pripisali višjim prihodkom, ki so bili doseženi na račun uspešnega trženja, opaznega povečanja poslov na področju mednarodnega plačilnega prometa in prenovljene cenovne politike.

Lani je tako povečala vse ključne kategorije prihodkov - čiste obresti so se po nerevidiranih podatkih glede na leto prej povečale za 18,6 odstotka, čiste opravnine pa za 17 odstotkov.

Bilančna vsota Gorenjske banke se je v letu 2017 povečala za 23,8 odstotka na 1,87 milijarde evrov. Na račun povečanega obsega poslovanja se je kapitalska ustreznost banke v primerjavi s koncem leta 2016 sicer za 1,8 odstotne točke znižala, še vedno pa je visoka in po nerevidiranih podatkih znaša 16,1 odstotka.

K večjemu obsegu poslovanja je prispevalo tako povečanje vlog, zlasti pravnih oseb, kot tudi rast kreditnega portfelja, ki je bila 19-odstotna.

Na področju kreditiranja je banki v letu 2017 na vseh segmentih uspelo povečati ne le število strank in sklenjenih poslov, ampak tudi obseg donosnih posojil. Poleg tega je banka še naprej učinkovito reševala nedonosne izpostavljenosti. Njihov delež v tveganem portfelju se je tako zmanjšal za nadaljnje štiri odstotne točke in je ob koncu lanskega leta znašal še 7,4 odstotka.

Tržni delež Gorenjske banke se je lani s 4,1 odstotka povzpel na 4,9 odstotka. "Poslovno leto 2017 je Gorenjska banka torej zaključila dobičkonosno ter s stabilnim kapitalskim, likvidnostnim in tržnim položajem," so še dodali v banki, ki bi sicer lahko kmalu dobila nove lastnike.

Sredi marca sicer poteče 45-dnevni rok, ki ga je skupščina Save dala srbski AIK banki, da predloži vsa potrebna in veljavna dovoljenja za prevzem Gorenjske banke. Srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki želi prek svoje srbske AIK banke prevzeti Gorenjsko banko, je prepričan, da bo v roku dobil vsa potrebna dovoljenja in končal postopek nakupa delnic banke, čeprav mu je srbska banka odvzela dovoljenje.