c S
Občinam kmalu na voljo sredstva za celovito energetsko prenovo 14.02.2018 11:46 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Občinam bodo kmalu na voljo sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Skupno bo sredstev za razpis 53,8 milijona evrov, vključno z lastnimi viri upravičencev in z viri zasebnih partnerjev v primeru javno-zasebnega partnerstva. Kohezijski sklad bo prispeval 15 milijonov evrov.

Kot so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori razpisa, bo ministrstvo za infrastrukturo razpis objavilo predvidoma v petek.

To je že tretji javni razpis, s katerim so razpisana sredstva, namenjena občinam za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove: usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, če je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Razpis se bo izvajal v okviru prednostne naložbe spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju, so še navedli v omenjeni vladni službi.