c S
Ob koncu leta 2017 novo delovno silo iskala petina delodajalcev 14.02.2018 11:44 Ljubljana, 14. februarja (STA) - V zadnjem četrtletju lani je bilo okoli 3700 več prostih delovnih mest in za 23.700 več zasedenih delovnih mest kot v enakem obdobju 2016. Od delodajalcev z vsaj eno zaposleno osebo, razen tistih, katerih glavna dejavnost je kmetijstvo, jih je 20,9 odstotka iskalo novo delovno silo, kar je na četrtletni ravni 0,2 odstotne točke več.

Kot ugotavlja statistični urad, je bilo v zadnjem lanskem četrtletju v Sloveniji objavljenih skoraj 17.400 prostih delovnih mest, to je približno toliko, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Z vidika dejavnosti je bilo največ prostih delovnih mest v celotni Sloveniji razpisanih v predelovalnih dejavnostih (okoli 4500) in v gradbeništvu (okoli 3400).

Povpraševanje po novi delovni sili se je glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 58,2 odstotka) in v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 40,1 odstotka).

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 10.800 prostih delovnih mest, kar je bilo 62,6 odstotka vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Najizrazitejši skok je bil v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, in sicer za okoli 200.

V raziskovanje so zajeti delodajalci z vsaj eno zaposleno osebo razen tistih, katerih glavna dejavnost, za katero so registrirani, je kmetijstvo. Od omenjenih poslovnih subjektov jih je v zadnjem četrtletju objavilo vsaj eno prosto delovno mesto 20,9 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju.

Stopnja prostih delovnih mest je v zadnjem lanskem četrtletju znašala 2,3 odstotka, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je povečala za 0,4 odstotne točke. Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest so imeli v dejavnosti gradbeništvo (6,4 odstotka) in v gostinstvu (4,5 odstotka).

V zadnjem trimesečju lanskega leta je bilo sicer zasedenih nekaj več kot 737.700 delovnih mest, kar je za več kot 8300 več kot v prejšnjem četrtletju. Od vseh zasedenih delovnih mest jih je bilo 81 odstotkov pri delodajalcih z 10 ali več zaposlenimi osebami. Število zasedenih delovnih mest se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih (za nekaj več kot 2800) in v dejavnosti trgovina (za več kot 1300).

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje še vedno obstajajo strukturna neskladja, saj delodajalci kljub vsemu težko najdejo delovno silo za določena področja oz. delovna mesta, so še navedli na statističnem uradu.