c S
Po mnenju matičnega odbora zbornica brez pravnega interesa za ustavno izpodbijanje novele o zdravstveni dejavnosti 14.02.2018 08:01 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Odbor DZ za zdravstvo je danes obravnaval pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je vložilo 87 zdravnikov in zdravniška zbornica. Odbor je podprl mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ki meni, da pobudniki nimajo pravnega interesa. Medtem pa v zdravniški zbornici trdijo, da niso vložili pobude.

Predstavnica zakonodajno-pravne službe Katja Triler Vrtovec je dejala, da je ustavno pobudo podalo 88 pobudnikov, od tega 87 zdravnikov kot fizične osebe in Zdravniška zbornica Slovenije v imenu svojih članov. Kot je navedeno v mnenju zakonodajno-pravne službe DZ, ima zadnja pobudnica statusno obliko zbornice zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Kot menijo v službi, zbornica ne izkazuje svojega lastnega pravnega interesa za vlaganje pobude, prav tako nimajo pravnega interesa zdravniki glede izpodbijanja določbe o tem, da mora izvajalec zdravstvene dejavnosti postaviti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

Pobudniki tudi izpodbijajo določbo v noveli, ki omejuje delo zdravnika pri drugemu izvajalcu, ob neupoštevanju tega pa je to lahko razlog za izredno odpoved delovnega razmerja delavcu. V zakonodajno-pravni službi menijo, da ta omejitev ne učinkuje neposredno na zdravstvene delavce, ampak šele takrat, ko bodo dobili odpoved o zaposlitvi zaradi teh razlogov. To odpoved bodo lahko izpodbijali v individualnem sporu na sodišču, ko bodo izčrpali vse pravne možnosti, pa bodo lahko podali ustavno pobudo.

Tako v zakonodajno-pravni službi menijo, da pobudniki ne izpolnjujejo procesnih predpostavk za izpodbijanje določb, zato ustavnemu sodišču predlagajo, naj pobudo zavrže. Prav tako menijo, a je predlog neutemeljen, zato sodišču predlagajo, da predlog zavrne.

Da pobudniki ne izpolnjujejo pravnega interesa, menijo tudi na ministrstvu za zdravje oz. vladi, je povedala državna sekretarka na ministrstvu Ana Medved.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so sicer za STA zatrdili, da pobude za oceno ustavnosti sploh niso vložili. Medtem pa predsednik odbora Tomaž Gantar nasprotno trdi, da so navedeni med pobudniki ustavne presoje.

Gre za drugo ustavno pobudo na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta je začela veljati 17. decembra in med drugim na novo ureja podeljevanje koncesij v zdravstvu, uvaja konkurenčno prepoved oz. omejitev za delo pri drugih delodajalcih itd. Zdravniške organizacije so glasno nasprotovali noveli že pred njenim sprejemom.

Po potrditvi novele v DZ je Društvo za zdravje naroda zbiralo podpise za razpis referenduma, a jih ni uspelo zbrati dovolj. 19. decembra, dva dni po začetku veljavnosti zakona je ustavno pobudo vložilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter še devet zdravnikov koncesionarjev. Nato pa se je za podobno potezo odločilo še 87 zdravnikov in zdravniška zbornica.