c S
Pred poslanci predlog zakona o spodbujanju investicij 14.02.2018 11:33 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Poslanci bodo nadaljevali februarsko sejo DZ, med drugim pa jih danes čaka drugo branje vladnega predloga zakona o spodbujanju investicij, s katerim želi vlada privabiti investitorje k trajnemu investiranju v Sloveniji. Predlogu zaradi možnosti razlastitve nasprotuje del opozicije, pa tudi nekatere civilne in okoljevarstvene organizacije.

Predlog zakona določa pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb ter izenačuje obravnavo domačih in tujih vlagateljev. Poleg spodbud za investitorje določa tudi namen razlastitve lastnikov nepremičnin za strateške investicije, ki so v javnem interesu in prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti in zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja.

V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog pa ob tem opozarjajo, da bi s sprejetjem tega predloga država lahko razlaščala, zato da bi lahko (tuje ali domače) podjetje ustvarjalo dobičke. Že sama opredelitev javne koristi zaradi gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest je po mnenju Eko kroga potrebna iskrene in resne razprave.

Danes bo DZ opravil tudi drugo branje zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki mu je odbor DZ za gospodarstvo prižgal zeleno luč ob potrditvi več dopolnil koalicije. Največ pomislekov pri obravnavi zakona na matičnem telesu je bilo sicer pri vprašanju višine turistične takse občin, ki bo lahko dosegla do 2,5 evra.

Pred poslanci bo tudi predlog zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki bo omogočal ukrepe za pravočasno in učinkovito izvedbo sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del v gozdovih. Poleg tega bodo poslanci opravili tudi drugo branje predloga zakona o socialnem podjetništvu.