c S
Rast tujih neposrednih naložb lani nižja 13.02.2018 15:33 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se decembra lani povečale za 12 milijonov evrov, v vsem 2017 pa za 632 milijonov evrov, kar je bistveno manj kot leto prej, kažejo podatki Banke Slovenije. Večina povečanja je bila v obliki lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, neto dolg do tujih lastnikov pa se je znižal.

Kot je razvidno iz najnovejše številke publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, je bila raven novih tujih neposrednih naložb v Sloveniji lani za približno pol milijarde evrov manjša kot leta 2016, ko je povečanje doseglo 1,14 milijarde evrov.

Po ugotovitvah analitikov Banke Slovenije so lanskega decembra neposredne naložbe, torej domače naložbe v tujini minus tuje naložbe v Sloveniji, izkazovale 81,6 milijona evrov neto priliva kapitala, v celotnem lanskem letu pa 534 milijonov.

Domače naložbe v tujini so se decembra znižale za 69 milijonov evrov, v celotnem letu pa so se povečale za 98 milijonov evrov. Leto pred tem je bila številka 259,5 milijona evrov. Lastniški kapital se je lani povečal za 102 milijona evrov, neto financiranje tujih povezanih družb pa je vrednost domačih neposrednih naložb v tujini povečalo za 50 milijonov evrov.

Bruto dolg do tujine je decembra dosegel 43,5 milijarde evrov, kar je 1,3 milijarde evrov manj kot pred enim letom. Največ so svojo zadolženost zmanjšale država (1,2 milijarde evrov) in banke (300 milijonov evrov).

V strukturi tega dolga je prevladoval državni sektor s 50-odstotnim deležem celotnega dolga, sledili so ostali sektorji in banke. Glede na obliko finančnih instrumentov je prevladoval dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (46 odstotkov) in posojilih (24 odstotkov).

Neto zunanji dolg, ki predstavlja obveznosti minus terjatve, je decembra znašal 9,6 milijarde evrov in se je v primerjavi z letom prej znižal za 2,1 milijarde evrov. Konec lanskega leta je bila do tujine neto zadolžena le država (17,5 milijarde evrov), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.

Presežek tekočega računa plačilne bilance je lani znašal 2,81 milijarde evrov, kar je 706 milijonov evrov več kot leto prej. Presežek menjave blaga se je povečal za 89 milijonov, presežek menjave storitev pa za 391 milijonov evrov.

Izvoz blaga se je lani na letni ravni povečal za 13,8 odstotka, uvoz pa za 14,4 odstotka. Izvoz storitev je bil večji za 11,5 odstotka, uvoz pa za 8,2 odstotka.

Saldo finančnega računa je bil lani pozitiven v višini 1,6 milijarde evrov, kar pomeni neto financiranje tujine. Največja neto odlivna postavka so bile naložbe v vrednostne papirje preko povečevanja imetij tujih dolžniških vrednostnih papirjev ter lastniških vrednostnih papirjev in delnic investicijskih skladov.