c S
Zakonu o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti zelena luč državnega zbora 13.02.2018 16:31 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Državni zbor je danes z 52 glasovi za in petimi proti sprejel zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih. Po navedbah vlade zakon prinaša vsebinsko prenovo doslej veljavnega zakona in natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem.

Zakon po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Nejca Brezovarja natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je v pristojnosti ministrstva za javno upravo. Pri tem določa upravljavske pristojnosti ministrstva.

Prav tako zakon določa, da so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi pred sklenitvijo pravnega posla ravnanja s premoženjem, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 evrov, dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo.

Za občine zakon po besedah Brezovarja določa, da mora župan pri ravnanju z občinskim premoženjem za posle, vredne več kot pol milijona evrov, predhodno dobiti soglasje občinskega sveta.

Nada Brinovšek iz SDS je ocenila, da zakon prinaša spremembe, ki gredo v pravo smer. Pohvalila je natančnejšo določitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem države. Ker pa je iz zakona izpadlo ravnanje s premoženjem Banke Slovenije, SDS zakona ni podprla.

Benedikt Kopmajer iz DeSUS pa je izpostavil, da zakon prinaša bolj jasno opredelitev področja, ki se ga loteva. Kot eno od prednosti zakona je omenil poenostavitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem.