c S
Zakonu o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti se obeta zadostna podpora 13.02.2018 13:46 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Državni zbor je na današnjem nadaljevanju februarske redne seje opravil drugo obravnavo vladnega predloga zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, ki prinaša vsebinsko prenovo zdaj veljavnega zakona. Predstavitev stališč poslanskih skupin je pokazala, da se zakonu obeta zadostna podpora.

Zakon po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Nejca Brezovarja natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je v pristojnosti ministrstva za javno upravo. Pri tem določa upravljavske pristojnosti ministrstva.

Prav tako zakon določa, da so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi pred sklenitvijo pravnega posla ravnanja s premoženjem, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 evrov, dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo.

Za občine zakon po besedah Brezovarja določa, da mora župan pri ravnanju z občinskim premoženjem za posle, vredne več kot pol milijona evrov, predhodno dobiti soglasje občinskega sveta.

Nada Brinovšek (SDS) je ocenila, da zakon prinaša spremembe, ki gredo v pravo smer. Pohvalila je natančnejšo določitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem države. Ker pa je iz zakona izpadlo ravnanje s premoženjem Banke Slovenije, po njenih besedah SDS zakona ne bo podprla, prav tako pa mu ne bo nasprotovala.

Tudi Benedikt Kopmajer (DeSUS) je izpostavil, da zakon prinaša bolj jasno opredelitev področja, ki se ga loteva. Kot eno od prednosti zakona je omenil poenostavitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem. Dodal je, da bo njihova poslanska skupina zakon podprla.

Kljub nekaterim pomislekom bo zakon podprla tudi NSi, je napovedal Jožef Horvat. Po njegovem mnenju zakon prinaša majhen korak k boljšemu ravnanju s stvarnim premoženjem, a tudi vrsto pasti - ena od njih je več kot 400 upravljavcev. Tudi v NSi so kritični, ker je zakon izpustil Banko Slovenije.

Podporo zakonu so napovedali tudi v SD, saj po besedah Bojane Muršič prinaša prave rešitve. Pohvalila je natančnejšo ureditev centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem.

DZ bo o vladnem zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti glasoval še danes.