c S
Kaetrida s partnerji zagnala projekt 50+ ni ovira, je dobra izbira 13.02.2018 13:44 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Podjetje Kaetrida je danes s partnerji projekta 50+ ni ovira, je dobra izbira! med deležnike na trgu dela razposlala anketo o zaznavah, zaposljivosti, zaposlovanju in ravnanju s starejšimi od 50 let. Rezultati raziskave bodo po načrtih znani junija, cilj pa je raziskati področje in oblikovati priporočila za nadaljnje ukrepe.

Partnerji v projektu so ministrstvo za delo, oddelek za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti, GZS, OZS, statistični urad, Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in podjetje RM Design. V Kaetridi so ga oblikovali kot odgovor na prihajajoče demografske spremembe, ki kažejo, da je nujno, da se v Sloveniji spremeni odnos do starejših delavcev.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala pobudnica, vodja projekta in direktorica Kaetride Karin Elena Sanchez, bo leta 2023 vsak četrti delavec starejši od 55 let. Projekt so oblikovali, ker bo treba po ocenah čez šest oz. sedem let v Sloveniji zaposliti kogarkoli, ker ne bo dovolj delovne sile. Trg dela bo potreboval kompetentne ljudi, ki bodo imeli z delom potrjeno in preizkušeno znanje, je dejala.

Cilj projekta je predstaviti obstoječe stanje in rezultate raziskave o trenutni zaznavi delodajalcev do starejših delavcev, pričakovane učinke in posledice na zaposlovanje oz. kadrovanje in učinke na delovnem mestu zaposlenih starejših delavcev zaradi staranja prebivalstva, ozavestiti prednosti in priložnosti delovne sile, starejše od 50 let ter izmenjati primere dobrih praks zaposlovanja starejših v Sloveniji in tujini.

Direktor direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Jurij Snoj je povedal, da je država pripravila številne ukrepe, s katerimi spodbujajo zaposlovalce, da starejše delavce obdržijo, ter da pripravljajo številne nove. Po koncu krize se je med brezposelnimi popravilo stanje med mladimi, medtem ko je med starejšimi stopnja brezposelnosti ostala skorajda nespremenjena.

"V Sloveniji delamo povprečno 34 let, Švedi delajo v povprečju sedem let dlje," je dejal. Da bi to izboljšali, je treba poskrbeti za zdravo delovno okolje, saj so delavci v obdobju zaposlenosti pri nas nadpovprečno obremenjeni, ter skrbeti za znanje in vseživljenjsko učenje. V zaposlene je treba vlagati ter jih osvestiti, da se ne upokojijo ob izpolnitvi prvega pogoja za to, kar je v Sloveniji zelo razširjeno.

Vodja raziskave, ki jo bodo razposlali danes ter podatke zbirali v približno naslednjem mesecu in pol, in profesorica s filozofske fakultete Eva Boštjančič je ocenila, da vrata za zaposlovanje starejših delavcev "zapirajo predvsem predsodki". A starejši delavci imajo pred mlajšimi kolegi številne prednosti, kot so izkušnje, zrelost, široko socialno mrežo, je naštela.

Da bi bilo zaposlovanje starejših večje, bi bilo po njenem treba spremeniti tudi sistem vrednot. "V Sloveniji delo ni cenjeno," je dejala. Zaposlenim je treba omogočiti izobraževanje, povečevanje njihovih kompetenc. Pri tem je zelo pomembna tudi samoiniciativnost, je dodala.