c S
Za računsko sodišče ukrepi ministrstva glede organizacije zdravstvene mreže zadovoljivi 13.02.2018 09:46 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Računsko sodišče ugotavlja, da je ministrstvo izkazalo zadovoljive popravljalne ukrepe na revizijsko poročilo sodišča, ki je pokazalo, da ministrstvo ni bilo učinkovito na področju organiziranosti in kadrovske pokritosti zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene mreže v obdobju od leta 1992 do 1. junija 2016.

Računsko sodišče meni, da so dobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podajo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

Z revizijo, ki je bila objavljena oktobra lani, je računsko sodišče najprej preverilo vlogo ministrstva pri določanju javne zdravstvene mreže in ugotovilo, da ministrstvo ni vedno dosledno izvajalo svojih pristojnosti.

Med drugim je sodišče ugotovilo, da ministrstvo nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter urejene dokumentacije, da bi imelo pregled nad urejenostjo oz. organiziranostjo javne zdravstvene mreže. Ministrstvo po navedbah sodišča tudi ni imelo celovitega in točnega pregleda nad stanjem na področju izdanih dovoljenj in podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Do aprila 2016 pa ministrstvo ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni. Računsko sodišče tudi meni, da je ministrstvo koncesije podeljevalo na nedosleden, neprimerljiv in netransparenten način.