c S
Svet onkološkega inštituta o dokumentih glede sanacije poslovanja inštituta 12.02.2018 07:39 Ljubljana, 12. februarja (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana bo danes obravnaval predloge notranjih dokumentov inštituta, ki so potrebni za sanacijo poslovanja. Vodstvo inštituta pa bo novoimenovanim članom sveta predstavilo delovanje inštituta.

Predstavitev inštituta so novoimenovani člani sveta od vodstva onkološkega inštituta pričakovali že na ustanovni seji 23. januarja, a je takrat generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić zaprosila nekaj časa za pripravo.

Poleg tega bodo danes obravnavali predlog pravilnika o organizaciji sanacijske uprave in pomočnikov, predlog pravilnika o notranji organizaciji in predlog spremembe sistemizacije. Sprejetje teh dokumentov je potrebno zaradi uskladitve z zakonom o sanaciji bolnišnic.

Sanacijo poslovanja bodo opravili tudi na onkološkem inštitutu, ki konec lanskega leta sicer ni posloval v rdečih številkah, je pa iz preteklih let imel za 3,85 milijona evrov akumulirane izgube. V skladu z omenjenim zakonom je konec preteklega leta državni proračun kril 80 odstotkov te izgube. Svet bo tako danes obravnaval tudi revizijo o namenski porabi teh sanacijskih sredstev.

Strokovni direktor inštituta Viljem Kovač pa bo predstavil obvladovanje čakalnih dob.