c S
Programski svet RTVS začenja mandat 2018-2022 12.02.2018 07:38 Ljubljana, 12. februarja (STA) - Programski svet RTVS se bo danes sestal na prvi seji v mandatu 2018-2022. Svetniki bodo volili svojega novega predsednika in namestnika predsednika ter se seznanili z delovanjem RTVS, ki je največja medijska hiša v državi. Od 29 članov sveta jih del prihaja na novo, del pa jih je zasedal svetniška mesta že na zadnji seji v prejšnjem mandatu.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) določa, da programski svet predsednika in njegovega namestnika izvoli izmed svojih članov z večino glasov vseh članov. Če nobeden od kandidatov ne zbere najmanj 15 glasov, svet imenuje za v. d. predsednika ali namestnika za dobo šestih mesecev tistega kandidata, ki je dobil največ glasov. Kandidature bodo vložene na seji.

Interese civilne družbe bodo v programskem svetu RTVS, ki začenja mandat 2018-2022, zastopali Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Marjan Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Jelka Stergel, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbach.

Na predlog političnih strank bodo svetniki Ciril Baškovič, Petra Ložar, Jože Poglajen, Igor Prodnik in Vesna Ugrinovski, na predlog predsednika republike pa Janez Juhant in Geza Erniša. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bo zastopal Janko Kos, italijansko narodno skupnost Maurizio Tremul, predstavnica madžarske narodne skupnosti bo Zsuzsanna Bači.

Člani programskega sveta na predlog zaposlenih RTVS bodo Viki Twrdy (informativna dejavnost), Sašo Hribar (kulturno-umetniška dejavnost) in Robert Pajek (tehnična dejavnost). Doslej je funkcijo predsednika sveta opravljal Baškovič, njegova namestnica pa je bila Stergelova.