c S
Plačilo za šolanje psa pomočnika zdaj podrobneje urejeno 11.02.2018 13:46 Ljubljana, 10. februarja (STA) - Pravilnik o psih pomočnikih, ki je začel veljati danes, natančneje ureja plačilo za šolanje psa pomočnika. Težko ali najtežje gibalno ovirani invalidi, ki so upravičeni do psa pomočnika, bodo šolanje psa lahko plačali z vrednotnico.

Pristojna upravna enota bo morala v 15 dneh po prejemu vloge za psa pomočnika zaprositi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča in izvedenca s področja dela s psi pomočniki, da podata izvedenski mnenji.

Upravna enota bo upravičencu po pravnomočnosti odločbe o odobritvi šolanja psa izdala vrednotnico za financiranje šolanja psa, upravičenec pa bo moral izbrati izvajalca in pri njem unovčiti vrednotnico najkasneje v mesecu dni od izdaje vrednotnice.

Invalid bo izvajalca šolanja psa izbral med tistimi, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbralo ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani ministrstva.

Po končanem šolanju psa bosta član večdisciplinarne skupine inštituta Soča in izvedenec skupaj z izvajalcem opravila končni preizkus B o usposobljenosti invalida in psa za sodelovanje. Če bosta invalid in pes uspešno opravila preizkus, bo upravna enota po uradni dolžnosti izdala odločbo o dodelitvi psa v last invalidu.

Izvajalec bo po končanem šolanju psa poslal končni zahtevek za plačilo, zapisnik o prevzemu psa in vrednotnico na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.

Če pes zboli, se poškoduje ali pogine, pa za to ni kriv invalid, je mogoče uveljavljati pravico do novega psa, v nasprotnem primeru pa je treba počakati najmanj osem let.

Pravilnik sledi določbam iz novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki jo je DZ sprejel junija lani in je določila vrednotnico za plačilo stroškov s šolanjem psa pomočnika.