c S
Ponudbe za izvedbo druge faze projekta Gorki presegajo razpoložljiva sredstva 11.02.2018 13:45 Kranj, 10. februarja (STA) - Na lanski razpis za izbor izvajalca del na dveh območjih kranjskega komunalnega projekta Gorki je prispelo šest ponudb. Vendar so tudi po opravljenih pogajanjih ponudbe močno presegale razpoložljiva sredstva. Zato je občina zaprosila okoljsko ministrstvo za soglasje k objavi novega javnega naročila.

Po lanskem junijskem razpisu je Mestna občina Kranj ponudnike pozvala k pogajanjem, ki sta se jih za vsakega od obeh sklop udeležila le po en ponudnik. Kljub ponujenemu popustu na prvotno vrednost, pa končne cene obeh ponudnikov še vedno bistveno presegata zagotovljena sredstva, so sporočili s kranjske občine.

Za prvi sklop ponudba presega zagotovljena sredstva za več kot 3,7 milijona evrov, za drugi sklop pa za skoraj dva milijona evrov. Za drugo fazo projekta Gorki je bilo lani sicer zagotovljenih 8,6 milijona evrov za prvi sklop in tri milijone evrov za drugi sklop.

"Mestna občina Kranj kot dober gospodar končnih ponujenih vrednosti ne more sprejeti, za kaj takega tudi nimamo zakonske podlage," je pojasnil kranjski župan Boštjan Trilar in napovedal objavo novega razpisa, vendar pa za njegovo ponovitev potrebujejo soglasje ministrstva za okolje in prostor.

Nov razpis bi lahko objavili marca. Vse to pa pomeni zakasnitev pričetka del. Trilar ocenjuje, da bi v primeru uspeha pri novem javnem naročilu z deli lahko pričeli letošnjo jesen.

Kot je znano, je Mestna občina Kranj maja lani s strani okoljskega ministrstva prejela odločitev o podpori projektu Gorki - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop (2. faza). Občina je za izvedba projekta pridobila državna sredstva in evropska sredstva Kohezijskega sklada.

Druga faza projekta je nadaljevanje konec leta 2015 zaključene prve faza projekta Gorki, v okviru katerega so v občinah Naklo, Šenčur in v mestni občini Kranj zgradili več kot 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in nadgradili ter rekonstruirali centralno čistilno napravo v Kranju.

Druga faza pa prinaša izgradnjo komunalnega omrežja v aglomeraciji Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju. Obsega izgradnjo 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in petih črpališč, ki se bodo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo, ter obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave.