c S
V vladnem odgovoru na stavkovne zahteve o upokojevanju za zdaj brez predlogov za spremembe 11.02.2018 13:36 Ljubljana, 09. februarja (STA) - Vlada je na dopisni seji sprejela odgovor na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, ki jih postavljajo v policijskih sindikatih, sindikatu delavcev državnih organov in sindikatu carinikov. Iz njega izhaja, da za zdaj kakšni predlogi za spremembe niso podani.

Kot so v odgovoru zapisali na vladi, so policisti v slovenskem pokojninskem sistemu v primerjavi z ostalimi zavarovanci pokojninskega in invalidskega zavarovanja obravnavani ugodneje. S predlogom, da bi se različnim skupinam policistov priznala različna dodana doba in da bi bila določena različno visoka prispevna stopnja za poklicno zavarovanje, pa se vlada ne strinja.

Opozarja, da bi, upoštevaje število policistov, vključenih v poklicno zavarovanje, ter posledične zahteve preostalih primerljivih poklicev (vojaki, pravosodni policisti, gasilci...), v tem primeru prišlo do prenehanja enotnega sistema poklicnega zavarovanja.

V zvezi z zahtevo za ureditev prispevne stopnje za poklicno upokojevanje za vsako dodano dobo pa vlada pojasnjuje, da je z zakonom določena enotna dodana doba za vse zavarovance poklicnega zavarovanja.

Zavarovancu, ki je bil vključen v poklicno zavarovanje, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje, navaja vlada.

Kot je zapisala, je glede na omenjeno zahteva po ureditvi prispevne stopnje poklicnega zavarovanja za vsako dodano dobo nerazumljiva, saj je z zakonom določena le ena dodana doba.

Različne prispevne stopnje poklicnega zavarovanja pa bi bilo možno določiti le ob različnih pravicah, kar pa je sistemski poseg in terja spremembo zakona in usklajevanje med socialnimi partnerji. Vse spremembe zakona do sedaj so bile namreč sprejete v soglasju med vsemi socialnimi partnerji, tudi delodajalci in sindikati, v odgovoru še navaja vlada.