c S
Eko krog kritičen do možnosti razlastitve v predlogu zakona o spodbujanju investicij 09.02.2018 12:28 Ljubljana, 09. februarja (STA) - V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog nasprotujejo členu predloga zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva možnost posega v lastninsko pravico oz. razlastitev. Ne pristajajo namreč na to, da bi država lahko razlaščala, zato da bi lahko (tuje ali domače) podjetje ustvarjalo dobičke. Poslancem predlagajo, da predlog zavrnejo.

"Nikakor ne moremo pristati na to, da bi nam država lahko v nasprotju z našo voljo odvzela nepremičnine, bodisi zemljišča bodisi stanovanjske objekte, zato da bi lahko (tuje ali domače) podjetje ustvarjalo dobičke. Menimo, da je takšna predlagana rešitev v sodobni demokratični družbi skrajno neokusna in sploh ne bi smela postati predmet politične razprave," so zapisali v pismu poslancem, ki so ga poslali danes.

Že sama opredelitev javne koristi zaradi gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest je po mnenju Eko kroga potrebna iskrene in resne razprave.

"Obstoj številnih civilnih iniciativ v Sloveniji, ki se na lokalni ravni borimo za izboljšanje bivanjskih pogojev, ki jih uničujejo različna podjetja in neučinkovitost okoljskih inšpekcij, kažejo na to, da gospodarska dejavnost ne predstavlja nujno javnega interesa," so poudarili in dodali: "Hrupa, smrada, onesnaženega zraka, izpustov strupenih in za zdravje nevarnih snovi v tla, vodo in zrak, s čimer smo primorani živeti vsak dan, ne gre razumeti kot javni interes."

Kot so ocenili, so trenutna žrtvovanja okolja in družbe v Sloveniji za potrebe gospodarske rasti, ki zelo pogosto preprosto pomenijo uveljavljanje zasebnega interesa in vse večje dobičke podjetij in njihovih lastnikov, že sedaj prevelika.

"Ideja, da je za velika podjetja, ki imajo na voljo več kot dovolj sredstev za uveljavitev lastnih interesov, na račun malega človeka, ki s temi sredstvi ne razpolaga, potrebno podeljevanje posebnih privilegijev v obliki razlaščanja, je absurdna in nesorazmerna," so izpostavili.

Predlog zakona je zdaj v parlamentarni proceduri, v Eko krogu pa pričakujejo, da ga bodo poslanci zavrnili.

Predlog zakona o spodbujanju investicij, ki določa pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb ter izenačuje obravnavo domačih in tujih vlagateljev, je nedavno prestal obravnavo na odboru DZ za gospodarstvo. Nasprotovali so mu sicer v delu opozicije, kjer jih je med drugim prav tako zmotila razlastitev v korist strateških investicij.