c S
DZ na februarski seji tudi o novelah energetskega in protikorupcijskega zakona 09.02.2018 16:02 Ljubljana, 09. februarja (STA) - DZ bo na februarski redni seji, ki se bo z vprašanji vladi začela v ponedeljek, med drugim opravil drugo branje novele energetskega zakona, ki je bila v javnosti že deležna kritik. Na dnevnem redu bo tudi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Seja bo nekoliko daljša kot običajno, končala se bo v torek, 20. februarja.

V skladu s časovnico, ki jo je danes potrdil kolegij predsednika DZ Milana Brgleza, bodo poslanci februarsko redno sejo kot običajno začeli v ponedeljek opoldne z vprašanji vladni ekipi.

Predlog vladne novele energetskega zakona bodo poslanci obravnavali po skrajšanem postopku, na dnevnem redu bo v četrtek zjutraj. Z novelo bi določili pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpravili nekatere nedoslednosti. Vrstila so se že opozorila, da se s tem ponovno uvaja dodatna finančna pomoč Termoelektrarni Šoštanj.

Prvo obravnavo vladne novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bodo poslanci opravili zadnji dan seje, 20. februarja. Predlagane spremembe ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) oz. pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes, je zapisano v predlogu. Predsednik KPK Boris Štefanec s predlogom ni zadovoljen, saj da ne rešuje ključnih vprašanj za delovanje komisije.

Skoraj tri ure bodo poslanci v torek namenili drugemu branju novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero želijo na predlog vlade uvesti možnost spletnih sodnih dražb in večje omejitve, ko gre za sodno prodajo nepremičnin, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok.

Takoj zatem bodo opravili drugo branje novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki nadzor nad alternativnimi kaznimi zapora prenaša na urad za probacijo.

V torek je na dnevnem redu tudi drugo branje vladne novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki jasneje določa obvezo znanja obeh jezikov za poučevanje v dvojezični šoli ter zavezo države, da bo financirala programe na visokošolski ravni in podpirala izobraževanje teh učiteljev.

V sredo bo DZ opravil drugo branje zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki mu je odbor DZ za gospodarstvo prižgal zeleno luč ob potrditvi več dopolnil koalicije. Največ pomislekov je bilo o višini turistične takse, ki bo znašala do 2,5 evra.

Za drugo obravnavo vladnega predloga zakona o spodbujanju investicij bodo imeli poslanci v sredo na voljo več kot tri ure. S predlogom želi vlada privabiti investitorje k trajnemu investiranju v Sloveniji. Tako določa pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb ter izenačuje obravnavo domačih in tujih vlagateljev. Predlogu zakona so na pristojnem odboru DZ nasprotovali v delu opozicije, saj jim med drugim moti, da ureja razlastitev v korist strateških investicij.

DZ bo opravil tudi drugo branje predloga zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki naj bi omogočal ukrepe za pravočasno in učinkovito izvedbo sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del v gozdovih. Zaradi pripomb je koalicija na odboru DZ obljubila, da bo do tretje obravnave predlog še izboljšala.

Dobrih pet ur pa imajo poslanci v četrtek na voljo za prvo obravnavo predloga NSi za dopolnitve zakona od dohodkov pravnih oseb ter zakona o dohodnini, ki prinašata novo davčno olajšavo za donacije športnim društvom.

Več kot štiri ure pa bo imel DZ v petek na voljo za prvo obravnavo predloga zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji, ki predvideva ustanovitev urada za narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in njegovo financiranje.

Zadnji dan seje bodo poslanci med drugim opravili drugo branje novele zakona o javnem naročanju, ki so jo v DZ vložili poslanci SMC in SD. Predlog predvideva razveljavitev pogodbe z izvajalcem ali njegovim podizvajalcem, ki huje krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.