c S
Računsko sodišče Občini Vodice izreklo mnenje s pridržkom 09.02.2018 10:18 Ljubljana/Vodice, 09. februarja (STA) - Računsko sodišče je pri reviziji pravilnosti poslovanja Občine Vodice v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč, da občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Občini, ki mora pripraviti odzivno poročilo, je računsko sodišče podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Nepravilnosti so revizorji pri poslovanju Občine Vodice ugotovili na več področjih. Občina je tako javni uslužbenki izplačala dodatek za delo preko polnega delovnega časa v znesku 1435 evrov, ne da bi za to imela pravno podlago. Za izvedbo postopka javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave občina ni sprejela sklepa o začetku postopka. Prav tako ni posredovala v objavo prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost.

Kot je razvidno iz revizijskega poročila, občina tudi ni pripravila končnega poročila o oddaji javnega naročila in ni pridobila bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zaradi povečanja pogodbene vrednosti. Pogodbeno kazen zaradi zamude pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti je obračunala za prekratko obdobje in v prenizkem znesku, aneks za dodatna in več dela v vrednosti 5833 evrov pa je sklenila po že opravljenih delih.

S sklenitvijo dogovora o odloženem plačilu obveznosti se je vodiška občina dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala zakonsko določene postopke zadolževanja občin. Računsko sodišče je še ugotovilo, da objava javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, na podlagi katerega je občina dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 19.991 evrov, ni vsebovala vseh podatkov.

Revizorji so ugotovili tudi, da je odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in programov športa izdala direktorica občinske uprave, ne da bi jo župan za to pooblastil, razpisna dokumentacija za sofinanciranje programa športa pa ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov.

Računsko sodišče je od Občine Vodice zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.