c S
Sviz od ministrstva zahteva umik okrožnice o delu v času stavke 07.02.2018 15:49 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) ostro protestira zoper vsebino okrožnice šolskega ministrstva, v kateri je to navedlo priporočen seznam del in nalog v času sredine splošne stavke za področje vzgoje in izobraževanja. Med drugim so poudarili, da šole in vrtci v času stavke ne bodo zaprte. V Svizu zahtevajo umik okrožnice.

Kot so v Svizu zapisali v sporočilu za javnost, dejavnost vzgoje in izobraževanja upoštevajoč akte mednarodnih organizacij in veljavne zakonodaje ne sodi med dela posebnega družbenega pomena, v katerih je stavka dopustna le pod določenimi pogoji. Stavka v vzgoji in izobraževanju torej ni posebej omejena in zato po navedbah Sviza med stavko ni potrebno opravljati določenih del, pač pa velja pravica do prekinitve dela v celoti in stavke v skladu s splošnimi predpisi.

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so danes namreč sporočili, da se vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih in šolah na dan stavke ne bo izvajal, a vrtci in šole ne bodo zaprti. Vrtci in šole so po navedbah ministrstva namreč tudi v času stavke dolžni zagotavljati minimalni delovni proces.

"Za področje vzgoje in izobraževanja zakonodaja ne omejuje pravice delavcev do stavke in delavcem ne predpisujejo minimuma delovnega procesa, zato vsako oviranje pri izvajanju te pravice - v ta nabor spada tudi omenjena okrožnica ministrstva - pomeni kršitev ustave," so opozorili. Če bodo delodajalci spoštovali navodilo okrožnice ministrstva, bodo po mnenju Sviza s tem izpolnjeni znaki kaznivega dejanja.

Na dan stavke stavkajoči ne delajo, zato so v Svizu poudarili, da stavkajočim zato ni mogoče naložiti nobenega dela, ki ni predhodno dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu, na območnem odboru ali z glavnim stavkovnim odborom Sviza. "Tudi poskusi omejevanja stavkajočih, da bi se na dan stavke udeležili protestnega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani, predstavlja oviranje izvrševanja pravice do stavke," so zapisali.

Sviz meni še, da mora tisti, ki bi na dan stavke pozival učence ali dijake, naj pridejo v šolo, zanje v celoti prevzeti odgovornost, saj zaposleni ob tem, ko bodo uresničevali svojo ustavno pravico do stavke, ne delajo.

Glavni stavkovni odbor Sviza je že pred časom sprejel odločitev in to ustrezno zapisal v navodilo sindikalnim zaupnikom, da se v času stavke v vrtcih ne izvaja nobenega programa, v šolah pa ni pouka. Zaradi občutljivosti položaja v odnosu do najmlajših otrok pa bodo po navedbah Sviza zaposleni v vrtcih, v nujnih primerih in ob vnaprejšnjih dogovorih s starši, zagotovili ustrezno varstvo in skrb, podobno je urejeno tudi v šolah za učence prvega triletja.