c S
Vlada o gospodarskih temah 07.02.2018 15:49 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju tujcev, ki bo podjetjem z visoko dodano vrednostjo olajšal zaposlovanje tujcev. Sklenila je, da je strategija upravljanja kapitalskih naložb države še vedno relevantna, in zato odloka o strategiji ni treba spreminjati. Imenovala je tudi direktorja Agencije RS za okolje.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, ne preverja določenih pogojev. Vlada pričakuje, da se bo tovrsten postopek zaposlovanja tujcev v teh primerih časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev poenostavil.

Sklenila je, da je strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je DZ z odlokom sprejel julija 2015, glede na trenutne okoliščine še vedno relevantna in da zato odloka o strategiji ni treba spreminjati. Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta sicer lani predlagala nekatere spremembe strategije.

Sprejela je odlok o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018-2022, ki določa vizijo zavarovanega območja in poslanstvo parka. Vsebuje opis in celovito oceno stanja v parku ter oceno stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa.

Vlada je na mesto generalnega direktorja Arsa za obdobje petih let, in sicer od 1. marca dalje, znova imenovala Joška Kneza.

Razrešila je člana sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Bogomila Breznika, strokovnjaka s področja dejavnosti sklada, in namesto njega do izteka mandata imenovala Jožeta Dularja, strokovnjaka s področja dejavnosti sklada.

Na predlog ministrstva za finance je za članico nadzornega sveta SID banke z 22. februarjem za mandatno dobo petih let imenovala Moniko Pintar Mesarič, ki je že zdaj članica nadzornega sveta.

Vlada je sprejela odgovor na pisno pobudo komisije DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede širjenja industrijske cone Mele v Občini Gornja Radgona. Poudarili so, da ima občina že sprejet občinski prostorski načrt, ki ga lahko spreminja v skladu z zakonom.

Sprejela je mnenje o predlogu za dopolnitev zakona davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je v DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom, in sporočila, da mu nasprotuje, saj je olajšava za donacije za športne namene že določena. Prav tako nasprotuje njegovemu predlogu novele zakona o dohodnini.

Določila je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Slovenije in Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, podpisanega v Talinu 21. septembra lani. S tem bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga.

Ministrski zbor se je seznanil z letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije. Sklenil je tudi, da podpira predlog evropske uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila.