c S
Sprememb strategije upravljanja državnih naložb za zdaj ne bo 07.02.2018 15:42 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada je sklenila, da je strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je DZ z odlokom sprejel julija 2015, glede na trenutne okoliščine še vedno relevantna in da zato odloka o strategiji ni treba spreminjati. Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta sicer lani predlagala nekatere spremembe strategije.

Strategija, ki je prvi celovit programski dokument na področju upravljanja državnih naložb v samostojni Sloveniji, določa, da vlada v enem letu od sprejema opravi revizijo strategije in v primeru spremenjenih gospodarskih ter drugih okoliščin na predlog finančnega ministrstva DZ predlaga sprejem sprememb oz. nove strategije. DZ lahko namreč strategijo razveljavi ali spremeni le s sprejetjem nove.

Ministrstvo za finance je prejelo predloge SDH in Kada glede spremembe strategije upravljanja kapitalskih naložb države, vlada pa je novembra predlani sklenila, da bo o morebitni pripravi nove strategije odločala na podlagi ocene izpolnjevanja ciljev iz strategije za 2016.

Kakšne spremembe je predlagal SDH kot upravljalec državnih naložb, ne v holdingu ne na ministrstvu za finance takrat niso razkrivali. Po neuradnih informacijah naj bi v SDH predlagali nekatere spremembe v klasifikaciji naložb.

Tako naj bi bilo med drugim predlagano, da delež SDH in zavoda za pokojninsko zavarovanje v Zavarovalnici Triglav ne bi bila več strateška naložba. Poleg tega naj bi SDH za kontrolni delež v Siju in naložbe v Geoplinu, Termah Olimia in Pozavarovalnici Sava predlagal premik med portfeljske naložbe, medtem ko naj bi se skoraj 48-odstotni državni delež v Hitu premaknil iz portfeljskih med pomembne ali strateške naložbe.

Predlagana naj bi bila tudi ukinitev omejitve koncentracije lastništva v NLB, Petrolu, Krki, Pozavarovalnici Sava in Savi, kjer po veljavni strategiji noben posamični delničar ne sme preseči lastniškega deleža države.

SDH je letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb v lasti države in SDH za 2016 objavil oktobra lani. To je pokazalo, da je bila dobičkonosnost naložb, s katerimi upravlja SDH, predlani najvišja doslej. V 2016 je tako čista dobičkonosnost lastniškega kapitala znašala šest odstotkov, potem ko je bila leto prej pri 4,7 odstotka. Kot piše v decembra lani prenovljenih merilih za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, je ključni cilj države ustvarjanje donosa kapitala v višini osem odstotkov na knjigovodsko vrednost kapitala v letu 2020.

Kot je danes ugotovila vlada, letno poročilo kaže pozitivne učinke vzpostavljenega sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti. Dividende, ki jih je prejela država, so za poslovno 2016 tako dosegle 211 milijonov evrov, kar je za 69 milijonov evrov ali za 49 odstotkov več kot leto prej. Dodatno je SDH prejel 46 milijonov evrov dividend od naložb, v katerih je lastnik sam. Ta številka je od lanske višja za 4,8 odstotka.

Z letnim poročilom se je seznanila tudi evalvacijska delovna skupina za pripravo predloga nove strategije in sklenila vladi predlagati, da strategije ne spremeni.

Glede na ta priporočila in ob upoštevanju pozitivnih učinkov upravljanja kapitalskih državnih naložb ter spodbudnih gospodarskih razmere v 2017 in optimističnih pričakovanjih za 2018 je vlada na koncu danes ugotovila, da je veljavna strategija še vedno relevantna in zato odloka o strategiji ni treba spreminjati.