c S
Vlada z novelo zakona poenostavlja postopke za zaposlovanje tujcev 07.02.2018 15:29 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo poenostavila in skrajšala postopek zaposlovanja tujcev. Gre za pomembno spremembo, ki je nastala na podlagi predloga gospodarstva, je po seji vlade pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Peter Pogačar.

Sprememba zakona bo postopek zaposlovanja tujcev časovno skrajšala in poenostavila z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev. "Gospodarstvo, predvsem uspešna podjetja z visoko dodano vrednostjo, se soočajo s kadrovsko vrzeljo in pomanjkanjem ustreznih kadrov," je spomnil Pogačar.

Pri zaposlovanju tujcev sicer ministrstvo vztraja pri tem, da se vsakega delodajalca, ki želi dobiti dovoljenje za zaposlovanje tujcev, ustrezno preveri zaradi pravne varnosti tujih delavcev. "Skupaj z ministrstvom za gospodarstvom smo ugotovili, da to pri nekaterih podjetjih, predvsem tistih z visoko dodano vrednostjo, ni najbolj primerno, ti postopki pa tudi dolgo trajajo," je pojasnil.

Danes sprejet predlog novele zakona o zaposlovanju tujcev je povezan s predlogom novele zakona o spodbujanju investicij, ki je že v parlamentarni obravnavi. V okviru slednjega zakona se vzpostavljata dva registra podjetij, ki jih vodi Slovenski podjetniški sklad, in sicer register podjetij z visoko dodano vrednostjo in pa register zagonskih inovativnih podjetij.

"V tistem zakonu so določeni kriteriji, katero podjetje se lahko vpiše na poseben seznam. Ta so preverjena, da poravnavajo obveznosti in ne kršijo zakonodaje, da izplačujejo več kot 1,5-kratnik povprečne plače," je spomnil Pogačar.

Z danes sprejetim predlogom novele zakona o zaposlovanju pa se za ta podjetja bistveno skrajšujejo in poenostavljajo postopki zaposlovanja. "Gre za visoko izobražene tujce z visokimi plačami," je še dodal Pogačar.

Z novelo se Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, ne preverja določenih pogojev iz zakona.

Pri tem mora biti predložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca, ki tujcu zagotavlja plačo, najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.