c S
Statistični urad odslej z veliko večjim zajemom podatkov za izračun inflacije 07.02.2018 14:38 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Statistični urad je z letom 2018 uvedel novo metodologijo izračunavanja inflacije, po kateri gibanje cen hrane, pijače in tobaka spremljajo na podlagi avtomatično poslanih podatkov največjih trgovcev v Sloveniji in jih ne zbirajo več na terenu. Doslej so spremljali gibanje 6500 cen, po novem jih 70.000.

Hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak sta zelo močni skupini izdelkov, saj predstavljajo skoraj četrtino izdatkov gospodinjstev za izdelke končne potrošnje, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Tatjana Brvar z oddelka za statistiko cen Statističnega urada RS.

Podatke iz baz trgovcev pridobivajo avtomatično, in sicer redno tedensko za vse tedne v mesecu, tako da podatkov za ti dve skupini izdelkov ne zbirajo več na terenu. Prejmejo podatke o prodani količini, vrednosti v evrih in ceni, je povedala Brvarjeva. Pridobivajo podatke trgovcev, ki imajo pri živilih 75-odstotni tržni delež, pri alkoholnih pijačah in tobaku pa 70-odstotni tržni delež.

Izboljšali so kakovost indeksa, saj namesto dosedanjih 6500 cen za hrano pijačo in tobak, ki so jih spremljali na terenu, se bo sedaj upoštevalo okoli 70.000 cen.

"Tako lahko v indeksih inflacije prikazujemo gibanje cen najbolje prodajanih izdelkov," je dejala. "S temi podatki imamo vpogled v dejanske potrošnikove nakupe."

Košarica izdelkov, katerih cene upoštevajo, je po novem precej večja, poleg tega ni več stalna, ampak se spreminja. Cene so prej popisovali en dan v mesecu (pri sadju in zelenjavi dvakrat mesečno), sedaj upoštevajo cene prvih dveh polnih tednov v mesecu. Ker pridobivajo transakcijske cene, podatki upoštevajo tudi vse akcijske cene.

Za ostale izdelke pri izračunu indeksa cen - npr. izdelkih za osebno higieno, hrani za živali, izdelkih za čiščenje in vzdrževanje - cene še vedno popisujejo na terenu, saj so pri prodaji teh izdelkov pomembni tudi drugih trgovci, je pojasnila Brvarjeva.

V letu 2017 so indekse računali tako po stari kot po novi metodologiji. Pri skupnem mesečnem indeksu cen ni bilo razlike, pri cenah hrane in brezalkoholnih pijač pa je bil mesečni indeks v povprečju za 0,1 odstotne točke nižji od objavljenega.

"Primerjava s prejšnjo metodologijo pokaže, da ni velikih razlik pri skupnem indeksu. Dobili smo potrditev, da je bil tudi dosedanji indeks zelo dober, bo pa sedaj boljši, saj je tudi zajem podatkov bistveno boljši," je dejala namestnica generalne direktorice statističnega urada Karmen Hren.

Slovenija se je z novo metodologijo pridružila okoli petini držav EU, ki tovrstne podatke trgovcev uporabljajo pri izračunu inflacije, je povedala Brvarjeva.