c S
Tuji vlagatelji optimistični glede slovenskega poslovnega okolja 07.02.2018 14:37 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Podjetja v tuji lasti v zadnjih petih letih rastejo hitreje od slovenskega povprečja, kot največjo prednost slovenskega poslovnega okolja pa navajajo usposobljene kadre. Najbolj jih ovira visoka obremenjenost plač, kljub temu pa večinoma načrtujejo stabilno rast in širitve, kaže raziskava Centra za mednarodne odnose na FDV in agencije Spirit.

Glavni motivi, zaradi katerih podjetja prihajajo v Slovenijo, so tržne narave, prepletajo pa se z možnostmi razvoja, inovacij ter pridobivanja kadrov z ustreznim znanjem in kompetencami, je na novinarski konferenci izsledke študije predstavila njena soavtorica Andreja Jaklič iz Centra za mednarodne odnose na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV).

Kakovost zaposlenih in obseg znanja so sodelujoča podjetja lani postavila na prvo mesto, čeprav se tako kot vsi njihovih globalni konkurenti po besedah Jakličeve vse bolj soočajo s težavami pri pridobivanju ustreznih kadrov. Da takšne težave imajo, je navedlo dobrih 64 odstotkov podjetij, kar je devet odstotnih točk kot leto prej.

Kot največje ovire v slovenskem poslovnem okolju so vlagatelji sicer navedli visoko obremenitev dela z davki in prispevki, rigidno delovno zakonodajo in siceršnje stroške dela. Manj zadovoljni so tudi z učinkovitostjo sodnega sistema, obdavčitvijo dobičkov in dohodka ter plačilno disciplino.

Podjetja pri zaposlenih najbolj pogrešajo kreativnost in inovativnost, dobre komunikacijske veščine ter sposobnost učinkovitega upravljanja odnosov. Najbolj so v povprečju po drugi strani zadovoljni z njihovim medkulturnim sodelovanjem, znanjem jezikov in digitalno pismenostjo.

Zadovoljstvo podjetij z lokalno podporo se razlikuje glede na njihovo velikost in usmeritev, si pa Spirit prizadeva za dodatna usposabljanja lokalnih uradnikov in boljše medsebojno sodelovanje posameznih lokalnih uprav.

Kot so ugotovili avtorji raziskave, so podjetja s tujimi lastniki nadpovprečno raziskovalno in razvojno aktivna. Četrtina jih ima lasten raziskovalno-razvojni oddelek, od tega jih 11 odstotkov v njem zaposluje več kot 50.

Pričakovanja glede obsega aktivnosti so za letos optimistična. Več kot polovica vprašanih načrtuje povečanje števila zaposlenih za manj kot 30 odstotkov, približno štirje odstotki pa za več kot 30 odstotkov. Zmanjšanje števila zaposlenih jih načrtuje manj kot deset odstotkov. Obseg prodaje bo po pričakovanjih povečalo skoraj 70 odstotkov vprašanih.

Širitev dejavnosti načrtuje slabih 40 odstotkov podjetij, kar je največ po letu 2013. Pri tem kot najpomembnejše spodbude navajajo nepovratna finančna sredstva za tuje investicije, brezplačne informacijske in svetovalne storitve za tuje investitorje v okviru Spirita ter izobraževanja in delavnice.

Delež vprašanih, ki menijo, da se je položaj Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije v zadnjih osmih letih izboljšal, je lani dosegel približno 15 odstotkov, kar je precej več kot leto prej.

Podjetja sicer za izboljšanje razmer med drugim predlagajo redno posodabljanje baz vlagateljev, spremljanje njihovega dela in izboljšanje komunikacije. Želijo si tudi večje odzivnosti javne uprave ter manj razpršeno porazdelitev pristojnosti in odgovornosti.

Vzorec raziskave, katere avtorja sta še Iris Koleša in Matija Rojec, obsega 868 podjetij. Z odgovori se jih je odzvalo 238, od tega največ tistih z avstrijskimi vlagatelji.