c S
Lendavski projekt rastlinjakov in logističnega centra je okoljevarstveno vprašljiv 07.02.2018 14:02 Lendava, 07. februarja (STA) - Lendavski prostorski načrt za rastlinjake za ekološko pridelavo rastlin in logistični center na 65 hektarjih pretežno kmetijskih zemljišč okoljevarstveno zaenkrat ni sprejemljiv, v strokovnem mnenju ugotavlja Zavod RS za varstvo narave. Tam sicer naložbo načrtuje avstrijsko podjetje Herneth Gartenbau.

Predvideno območje je namreč po podatkih okoljskega poročila in javnih evidenc na poplavnem območju srednje ogroženosti, kjer je prepovedana gradnja rastlinjakov, ustrezni protipoplavni ukrepi pa v planu niso predvideni. Na tem območju je tudi prepovedana uporaba podtalnice, ker bi znižali njeno gladino.

Kot je zapisano v mnenju o ustreznosti okoljskega poročila in mnenju o sprejemljivosti vpliva izvedbe plana na okolje, okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja nista ustrezna in skladna z določili prepisov, ki urejajo celovito presojo vpliva na okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja.

Na občini Lendava na ugotovitve zavoda odgovarjajo, da postopki sprejemanja podrobnega prostorskega načrta šele potekajo in da bodo spodbujali zgolj naložbe, ki so v popolnem skladju s predpisi tudi z naravovarstvenega področja.

Prostorski načrt so v Lendavi začeli pripravljati po napovedih na začetku lanskega leta, po katerih naj bi v rastlinjakih za ekološko pridelavo rastlin na dobrih 30 hektarjih avstrijsko vrtnarsko podjetje Herneth Gartenbau zaposlilo okoli 600 ljudi, naložba, v okviru katere bi bil tudi logistični center, pa bi bila vredna 75 milijonov evrov.

Med tem pa so se v Lendavi pojavile govorice, da gre morda še za en primer, ko bomo v Sloveniji najboljšo kmetijsko zemljo, ki bi morala ostati namenjena pridelavi hrane za ljudi, uničili na račun logističnega centra in pridelave okrasnih rastlin. Avstrijski investitor je namreč napovedal, da bo v Lendavi gojil tudi rože, čeprav gre za zemljišča, ki so namenjena kmetijski dejavnosti.

Zavod namreč opozarja tudi na pobudo projekta, ki pravi, da je namen zgraditve rastlinjakov in distribucijskega centra gojitev cvetočih, eksotičnih in sezonskih rastlin za potrebe velikih trgovskih centrov. "Zato je treba razjasniti, kaj bodo v resnici pridelovali. Procesi za pridelavo hrane za ljudi, torej zelenjave in sadja, so lahko namreč drugačni kot pri gojenju okrasnih rastlin, kjer je večja uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zato je treba opredeliti morebitni vpliv na podtalnico, ki je pomembna za mrtvice in gramoznice v neposredni bližini," še piše v strokovnem mnenju.

Okoljsko poročilo bodo po navodilih zavoda morali v Lendavi zato dopolniti tudi s podrobnejšo obravnavo alternativnih lokacij in drugih variantnih rešitev.

Na občini trdijo, da informacija o poplavnem območju ne drži in da je zemljišče za omenjeno dejavnost predlagala stroka, da si prizadevajo, da nobeden od posegov v okolje ni v nasprotju z naravovarstvenimi predpisi, ker da se zavedajo, da sta za kakovost življenja občanov in turistov zelo pomembna čista in neonesnažena narava in zrak.

"Vsekakor ne želimo v nobenem primeru prehitevati postopkov ali zaobiti kakšnega mnenja, poslovna in pravna praksa ter poslovna etika nam narekujejo, da spodbujamo zgolj naložbe, ki so v popolnem skladju s predpisi tudi iz naravovarstvenega področja," še pravijo na lendavski občini.