c S
MDK: Izguba certifikata avtomatična posledica zaprtja obrata 07.02.2018 10:26 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Poziv upravnega odbora GIZ Mesne industrije Slovenije k odvzemu certikifata Izbrana kakovost Mesninam dežele Kranjske (MDK) je po navedbah direktorja MDK Edvarda Fonde brezpredmeten, saj je začasna izguba certifikata avtomatična posledica zaprtja obrata.

"Na MDK obžalujemo, da se je zaradi zaprtja našega obrata v javnosti pojavil sum o kakovosti in varnosti slovenske hrane. Menimo, da si branžni kolegi, člani gospodarskega interesnega združenja Mesne industrije Slovenija in vsi ostali v živilski panogi res ne zaslužijo, da bi ta spodrsljaj očrnil in izničil vsa naša in njihova prizadevanja v zagotavljanju varnosti in kakovosti hrane," je danes za STA poudaril prvi mož MDK.

Kot je dodal Fonda, je izjava gospodarskega interesnega združenja (GIZ) Mesne industrije Slovenije o sklepu upravnega odbora za začasni odvzem certifikata Izbrana kakovost družbi MDK popolnoma brezpredmetna, saj je jasno, da je z začasnim zaprtjem obrata onemogočeno izpolnjevati zahtevane pogoje proizvodnje mesa v skladu iz veljavne specifikacije za meso Izbrana kakovost.

Upravni odbor GIZ Mesne industrije Slovenije je na torkovi izredni seji sprejel sklep, da pristojni certifikacijski organ uradno pozove k začasnemu umiku MDK s seznama certificiranih proizvajalcev Izbrane kakovosti. Kot so pojasnili, so nosilci skupinskega certifikata za goveje meso in so, ker je inšpekcija začasno zaprla obrat MDK v Ljubljani, dolžni ukrepati v skladu z veljavno specifikacijo za meso.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je obrat MDK konec januarja začasno, za en mesec, zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov. Inšpekcija je MDK pred zaprtjem obrata v nekaj mesecih izdala 11 ureditvenih odločb.

Ker je bilo nepravilnosti preveč in nosilec dejavnosti ni reagiral popolno (sprejemal je namreč ukrepe za začasno izboljšanje, ne pa trajnih), so se odločili za ta skrajni ukrep zaprtja obrata, je pred časom za STA dejala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.

Inšpekcija bo pred potekom enomesečnega roka znova preverila vse prostore in opremo ter dokumentacijo notranjih kontrol. Če bo vse urejeno v skladu s predpisi, se bo obrat po njenih pojasnilih odprl, v nasprotnem pa se zaprtje podaljša.

Čeprav v primeru MDK niso našli tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, pa je bilo v obratu stanje, zaradi katerega niso mogli dovoliti, da se proizvodnja nadaljuje. "Izražanja tega, da se dajo na trg varni izdelki, je obvladovanje procesa. Ugotovili smo, da se v MDK ti procesi ne obvladujejo dovolj," je dejala Bizjakova in dodala, da varnost temelji na dobrih notranjih kontrolah.

Direktor MDK Fonda je na ponedeljkovi novinarski konferenci zagotovil, da so izdelki MDK varni in da obrat urejajo. Trenutno tam potekajo urejevalna oz. vzdrževalna dela, kot so npr. urejanje tlakov, izolacije, kotla za vampe in napajalnikov v hlevu, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov. Fonda verjame, da bodo do 22. februarja uspeli sanirati, kar jim je bilo naloženo in da bo proizvodnja takrat stekla.