c S
Vlada med drugim o socialnem vključevanju invalidov 07.02.2018 08:57 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov, s katerim želi razširiti krog invalidov, ki jim pripadajo pravice po zakonu. Na dnevnem redu seje so tudi predlog novele zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in dva zakona, povezana z železniškim prometom.

Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov krog upravičencev do pravic širi na osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro ter gluhoslepe. Doslej so bile do pravic upravičene osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno ovirani.

Invalidi s statusom po tem zakonu bodo med drugim imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zakon omogoča prehod v zaposlitev in po prenehanju ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, katerega namen je vzpostavitev novih in prenova nekaterih obstoječih zbirk podatkov s področja zdravstva. Sprejetje predlaganega zakona bo pripomoglo k večji uspešnosti izvajanja preventivnih zdravstvenih programov na področju zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka.

Vlada bo obravnavala predlog dopolnitev zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo dal pravno podlago za hitrejši postopek zaposlovanja tujcev v podjetjih, ki bodo vpisana v

register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali registra inovativnih zagonskih podjetij. Ustanovitev teh registrov predvideva predlog zakona o spodbujanju investicij, ki je v postopku DZ.

Na dnevnem redu sta tudi predloga sprememb dveh zakonov s področja železniškega prometa, s katerima bo Slovenija v svoj pravni red prenesla določila evropskih direktiv. S spremembami zakona o železniškem prometu naj bi med drugim odpravili ovire za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja in razširili dostop na trge notranjega železniškega prometa.

Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu med drugim predvideva, da bo nadzor nad prevozniki in upravljavci železniškega prometa ob inšpektoratu za infrastrukturo izvajala tudi javna agencija za železniški promet. Zakon naj bi na novo uredil enotno varnostno spričevalo za prevoznike, ki je pogoj za dostop na železniško infrastrukturo.