c S
Združenje Mesne industrije Slovenije za odvzem certifikata Izbrana kakovost družbi MDK 07.02.2018 08:37 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Upravni odbor GIZ Mesne industrije Slovenije je na današnji izredni seji sprejel sklep o odvzemu certifikata Izbrana kakovost družbi MDK, kjer proizvodnja po sklepu inšpekcije stoji. Združenje bo pristojnemu certifikacijskemu organu v enem tednu poslal uradni poziv za začasni umik MDK s seznama certificiranih proizvajalcev Izbrane kakovosti.

"Ker je bila družbi MDK izdana odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o začasnem zaprtju obrata, je GIZ Mesne industrije Slovenije kot nosilec skupinskega certifikata za goveje meso dolžan ukrepati v skladu z veljavno specifikacijo za meso in nosilcu dejavnosti, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, odvzeti certifikat Izbrana kakovost," so v sporočilu za javnost zapisali v omenjenem gospodarskem interesnem združenju (GIZ).

Kot je za STA pojasnila generalna sekretarka GIZ Mesne industrije Slovenije Ana Ahčin, gre pri certifikatu Izbrana kakovost za nadstandarde kakovosti, varnosti in nadzora.

Mesnine dežele Kranjske (MDK) bodo lahko po ponovnem odprtju obrata oz. ko bo inšpekcija ugotovila, da podjetje izpolnjuje vse pogoje za vzpostavitev proizvodnje ponovno dale vlogo za izdajo certifikata. Nato pristojni certifikacijski organ preveri skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s specifikacijo (izpeljejo se vsi postopki notranje in zunanje presoje) in če je ta ustrezna, izda certifikat, je še pojasnila Ahčinova.

Dogajanje v MDK je po besedah Ahčinove osamljen primer v tej branži, ki pa "meče slabo luč na celotno panogo". Negativen vpliv po njeni oceni na panogo je, a večjih posledic za celotni sektor ne pričakuje. Potrošniki so tisti, ki se na koncu odločijo, po čigavih izdelkih bodo posegali.

V GIZ Mesne industrije Slovenije obžalujejo ugotovljene nepravilnosti v obratu MDK v Ljubljani in zagotavljajo, da razmere v družbi MDK niso odraz splošnega stanja v slovenski mesni industriji. "Varnost in kakovost hrane je temeljna pravica, ki smo jo proizvajalci dolžni brezpogojno zagotavljati potrošnikom," so poudarili po današnji seji upravnega odbora združenja, ki ga vodi Izidor Krivec iz Celjskih mesnin.

"Slovenski mesnopredelovalni obrati zagotavljajo visoke tehnične, higienske in kakovostne standarde, vodstva družb pa zagovarjajo ničelno toleranco do odstopanj pri zagotavljanju varnosti in kakovosti mesa in mesnih izdelkov," so izpostavili.

Samo v zadnjih nekaj letih je bilo v mesnopredelovalne obrate za zagotavljanje higiensko varnostnih, tehničnih in kakovostnih standardov ter v razvoj in nove tehnologije po pojasnilih združenja vloženih preko 100 milijonov evrov, zato ta primer neupoštevanja zakonskih standardov ne more izničiti truda celotne panoge.

"Ukrep uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o začasnem zaprtju obrata MDK pa je še dodatno zagotovilo, da nadzor v slovenskih mesno predelovalnih obratih deluje," so še poudarili v GIZ Mestne industrije Slovenije.

Članice GIZ Mesne industrije Slovenije so slovenska mesnopredelovalna podjetja, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava mesa in mesnih izdelkov. Med njimi so Celjske mesnine, Pivka perutninarstvo, Perutnina Ptuj, Panvita, MDK in Kras, pod okrilje katerega sicer sodi MDK.

Inšpekcija je obrat MDK konec januarja začasno, za en mesec, zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov. Inšpekcija je MDK pred zaprtjem obrata v nekaj mesecih izdala 11 ureditvenih odločb.

Ker je bilo nepravilnosti preveč in nosilec dejavnosti ni reagiral popolno (sprejemal je namreč ukrepe za začasno izboljšanje, ne pa trajnih), so se odločili za ta skrajni ukrep zaprtja obrata, je pred časom za STA dejala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.

Inšpekcija bo pred potekom enomesečnega roka znova preverila vse prostore in opremo ter dokumentacijo notranjih kontrol. Če bo vse urejeno v skladu s predpisi, se bo obrat po njenih pojasnilih odprl, v nasprotnem pa se zaprtje podaljša.

Čeprav v primeru MDK niso našli tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, pa je bilo v obratu stanje, zaradi katerega niso mogli dovoliti, da se proizvodnja nadaljuje. "Izražanja tega, da se dajo na trg varni izdelki, je obvladovanje procesa. Ugotovili smo, da se v MDK ti procesi ne obvladujejo dovolj," je dejala Bizjakova in dodala, da varnost temelji na dobrih notranjih kontrolah.

Direktor MDK Edvard Fonda je na ponedeljkovi novinarski konferenci zagotovil, da so izdelki MDK varni in da obrat urejajo. Trenutno tam potekajo urejevalna oz. vzdrževalna dela, kot so npr. urejanje tlakov, izolacije, kotla za vampe in napajalnikov v hlevu, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov. Fonda verjame, da bodo do 22. februarja uspeli sanirati, kar jim je bilo naloženo in da bo proizvodnja takrat stekla.