c S
Na kratko iz gospodarstva 06.02.2018 17:10 Ljubljana, 06. februarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v časniku Finance objavila javni oglas za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Elektrotehna iz Podgorice. DUTB je zainteresirana za prodajo svojih terjatev skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do družbe, ki na dan 26. januar znašajo 11,78 milijona evrov. Rok za oddajo zavezujočih ponudbe je 3. maj 2018. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani DUTB.

Družba Kolosej zabavni centri ostaja v stečaju. Višje sodišče v Ljubljani je namreč 18. januarja kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo družbe Kolosej zabavni centri, njenega družbenika, družbe Pre iz Ljubljane, in upnika Lent Invest ter potrdilo odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, kaže danes na spletni strani Ajpesa objavljen sklep višjega sodišča. Okrožno sodišče je novembra lani ustavilo prisilno poravnavo in začelo stečaj, ker je za potrditev prisilne poravnave glasoval prenizek delež terjatev.

Ljubljanska borza bo v sredo na trg uvrstila komercialne zapise Gorenja, in sicer 11.534 komercialnih zapisov v nominalni vrednosti po 1000 evrov. Komercialni zapisi, ki zapadejo 21. decembra letos, bodo s trga umaknjeni 18. decembra. Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka, ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Hram holding je med 16. januarjem in 2. februarjem na Ljubljanski borzi odkupil 911 lastnih delnic v skupni vrednosti 326,26 evra. Po omenjenih nakupih ima Hram holding 339.253 lastnih delnic, kar prestavlja 7,922 odstotka vseh izdanih delnic.