c S
Postopek razrešitve notarja Sikoška se nadaljuje 06.02.2018 16:58 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Ministrstvo za pravosodje je danes prejelo odgovor notarja Jožeta Sikoška na obvestilo o uvedbi postopka razrešitve. Odgovor bodo preučili in na koncu sprejeli odločitev o nadaljnjem poteku postopka. Sikošek se je znašel v različnih disciplinskih postopkih tudi zaradi priprave notarskega zapisa o posojilu stranke SDS pri Dijani Đuđić.

Pravosodno ministrstvo je postopek razrešitve notarja Sikoška uvedlo zaradi pravnomočne obsodbe. Nanj so postali pozorni po tem, ko je v javnost prišla informacija o posojilu, ki ga je pri bosanski državljanki vzela stranka SDS. Že lani so na ministrstvu po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic. Izrečena mu je bila pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Na ministrstvu so januarja pojasnili, da so bili v preteklih letih s strani strank in pristojnih organov večkrat obveščeni o domnevno spornem poslovanju notarja Sikoška. V vseh primerih so prijave preverili, po potrebi pa za mnenje zaprosili še Notarsko zbornico Slovenije. In prav ta jih je v dveh primerih obvestila o kršitvah, ki jih je ugotovila.

Postopke zoper notarja Sikoška so na podlagi novinarskega poročanja sprožili tudi v zbornici. Zbornica je na podlagi ugotovitev pregleda pravnega posla med SDS in Đuđićevo ugotovila, da ga je v notarskem zapisu potrdil notar Sikošek. Zato je predsednica zbornice Sonja Kralj v skladu z zakonom o notariatu minuli teden sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška zaradi hujše kršitve zakona o notariatu. Tako predlaga, da se mu izreče odvzem pravice opravljati notariat za pet let.

Kot so sporočili iz zbornice, se kršitev zakona o notariatu nanaša na kršitev obvezne vsebine notarskega zapisa, saj v obravnavanem notarskem zapisu ni navedeno, da je notar notarski zapis udeležencem pravnega posla tudi prebral, kar bi moralo biti v skladu zakonom v notarskem zapisu izrecno zabeleženo.