c S
Prva dražba za Pekov kompleks v Tržiču neuspešna 06.02.2018 13:44 Tržič, 06. februarja (STA) - Današnja prva javna dražba za Pekov poslovni in proizvodni kompleks v Tržiču ni bila uspešna, saj ni bilo nobenega dražitelja. Interes za kompleks naj bi sicer obstajal, vendar naj bi bila postavljena izklicna cena v višini dva milijona evrov previsoka, zato bodo potencialni dražitelji počakali na drugo dražbo.

Druga dražba z nižjo izklicno ceno bo predvidoma potekala spomladi, saj so pred tem potrebna soglasja upniškega odbora in ločitvenih upnikov. Vendar za natančnejša pojasnila stečajna upraviteljica Peka Tadeja Tamše danes ni bila dosegljiva.

Zanimanje za kompleks naj bi sicer obstajalo. Med drugim naj bi se za nakup zanimali nekateri tržiški podjetniki, ki bi ga lahko kupili s skupnimi močmi. Na tržiški občini pa so, kot pravi tržiški župan Borut Sajovic, zadovoljni, da zanimanje za prostore tovarne Peko obstaja.

Prostori so v takšni kondiciji, da omogočajo takojšnje delo, kar že sedaj s pridom izkoriščajo nekateri najemniki, večinoma podjetniki iz Tržiča. Tako v kompleksu delujeta tapetnik in izdelovalec čevljev, nekateri pa ga uporabljajo za skladiščne prostore. Ni pa med najemniki več Alje Viryent, ki je načrtovala zagon manufakture čevljev višjega cenovnega razreda.

Stečajni postopek po mnenju Sajovica poteka tekoče in angažirano. Najbolj pa seveda ljudi zanima, kdaj bodo prostori, v katerih se je zaključila Pekova zgodba, dobili nove vsebine. Sajovic verjame, da je veliko možnosti za to že na prihodnji dražbi, medtem ko je bila na tokratni cena za kompleks očitno še previsoka.

"Kot občina pričakujemo, da še letos velik del prostorov Peka najde prave lastnike, ljudi, ki bodo tam znali delati in poslovati," je povedal Sajovic in dodal, da so v Tržiču vse dejavnosti dobrodošle. Prepričan pa je, da mesto tudi glede izdelovanja obutve še ni reklo zadnje besede.

Občina gospodarstvu lahko pomaga z različnimi spodbudami. Na decembrski seji je tako občinski svet obravnaval osnutek pravilnika spodbud in pomoči gospodarstvu, ki naj bi ga na februarski seji tudi potrdil. Občina namreč želi pomagati podjetnikom, ki se bodo lotili dela v praznih in opuščenih prostorih.

Drug pomemben ukrep za pomoč podjetništvu je oprostitev dela komunalnega prispevka. Občina je poleg tega zagnala številne dejavnosti izboljšave podpornega okolja. Pred kratkim je izšel tudi katalog praznih poslovnih priložnosti v slovenskem in angleškem jeziku. Vse te spodbude se ne nanašajo zgolj na nove dejavnosti v Peku, temveč na razvoj podjetništva na splošno.

Pekov kompleks v Tržiču se sicer prodaja kot zadnje večje premoženje tega paradnega konja nekdanje jugoslovanske in kasneje slovenske obutvene industrije, ki je v stečaju že dve leti, od januarja 2016. Postopek prodaje je blokirala izločitvena pravica, ki pa so jo lani rešili.

Ocenjena tržna vrednost celotnega obsežnega, a starega kompleksa je 2,3 milijona evrov, likvidacijska vrednost pa 1,6 milijona evrov. Kompleks je sestavljen iz več poslovnih in proizvodnih stavb, katerih skupna površina presega 20.000 kvadratnih metrov.

Stečajna upraviteljica je predlog prodaje kompleksa glede na pridobljene informacije trga oziroma potencialnih kupcev in glede na velikost celotnega kompleksa oblikovala tako, da se kompleks prodaja v smiselno funkcionalno in namensko oblikovanih dveh sklopih.

Prvi sklop, katerega izklicna cena na prvi dražbi je bila 1,5 milijona evrov, obsega staro proizvodno stavbo, glavno stavbo in staro mizarsko delavnico ter pripadajočo opremo. Drugi sklop, katerega izklicna cena je bila pol milijona evrov, pa predstavljajo ostale proizvodne stavbe s pripadajočimi zemljišči, ki jih kot najemnik uporablja bivše Pekovo hčerinsko podjetje PGP Inde.