c S
Slovenija z novim sistemom za trajnostno upravljanje z vodnimi viri 31.01.2018 15:53 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Agencija RS za okolje in raziskovalno središče Forschungszentrum Jülich sta zaključila pripravo modela mGROWA-SI, ki bo državi v pomoč pri trajnostnem upravljanju z vodnimi viri. Regionalne modele so uspešno že izvedli v delih Nemčije, Grčije in Francije, Slovenija pa je prva evropska država, ki ima sistem vzpostavljen na celotnem območju.

Kot so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor, je časovno in geografsko poznavanje vseh glavnih delov vodnega kroga osnova za uspešno trajnostno upravljanje z vodnimi viri.

Slovenija je prva evropska država, v kateri je vodno bilančni model mGROWA vzpostavljen za celotno območje države. Sistem omogoča spremljanje vodnega kroga (padavine, izhlapevanje, odtok, napajanje vodonosnikov, voda v snegu, voda v tleh) v mesečni časovni skali s prostorsko ločljivostjo 100 krat 100 metrov za vse ozemlje Slovenije.

V primeru podzemnih voda bo z modelom mGROWA-SI mogoče oceniti razmerje med izkoriščanjem in obnavljanjem podzemne vode v vodnih telesih, kar bo osnova za sprejemanje ukrepov, potrebnih za doseganje in ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda, so pojasnili na ministrstvu.

V primeru površinskih voda pa model pomaga pri oceni vplivov črpanja podzemne vode na ekološko stanje površinskih voda in kopenskih ekosistemov, pri oceni referenčnih hidroloških razmer ter pri analizah hidroloških značilnosti porečij.