c S
EIB s 50 milijonov evrov posojila za mala in srednja podjetja 31.01.2018 15:09 Luxembourg/Ljubljana, 31. januarja (STA) - Evropska investicijska banka (EIB) je namenila 50 milijonov evrov vredno posojilo za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij. Del posojil bodo v okviru Pobude za mlade namenili malim in srednje velikim podjetjem, ki zaposlujejo osebe, mlajše od 30 let. Pri tem EIB sodeluje s skupino SKB.

Kot so sporočili iz EIB, bodo sredstva porabljena za financiranje projektov podjetij, ki ponujajo programe poklicnega usposabljanja, pripravništva ali usposabljanja za mlade ali imajo sklenjen sporazum o sodelovanju s tehničnimi šolami, ostalimi šolami in univerzami.

Banka si bo prizadevala skleniti čim več podobnih poslov in okrepiti svoje sodelovanje s poslovnimi bankami v Sloveniji, da bi povečala dostopnost dolgoročnih virov malim in srednje velikim podjetjem v državi.

EIB s sklenitvijo pogodbe tudi nadaljuje po lastnih besedah uspešno sodelovanje s skupino SKB. Do sedaj ji je banka za izboljšanje dostopa slovenskih malih in srednjih podjetij do dolgoročnih posojil pod ugodnimi pogoji zagotovila štiri posojila v skupnem znesku 250 milijonov evrov.

Prvo pogodbo o zagotovitvi dolgoročnih virov v višini 75 milijonov evrov sta EIB in skupina SKB sklenili leta 2009. Drugo pogodbo v višini 75 milijonov evrov so podpisali novembra 2012, tretjo v višini 50 milijonov evrov pa decembra 2014.

Od vseh sredstev so jih 77 odstotkov porabili za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi, 19 odstotkov za projekte srednje velikih podjetij z najmanj 250, a ne več kot 3000 zaposlenimi, štiri odstotke pa za financiranje projektov v slovenskem javnem sektorju na področju energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Podpredsednik EIB, odgovoren za posojilne aktivnosti v Srednji Evropi, Vazil Hudak je ob sklenitvi tokratne pogodbe dejal, da je EIB ponovno združila moči z dobro uveljavljeno partnerko v Sloveniji, SKB, pri reševanju finančnih potreb malih in srednjih podjetij.

"To je pomembno, saj so majhna podjetja motor rasti in ustvarjanja delovnih mest. Poleg tega je to prva operacija v Sloveniji v okviru pobude Delovna mesta za mladino, ki naj bi pripomogla k večji zaposlenosti mladih ter zagotovitvi boljše življenjske perspektive," je poudaril.

Glavni izvršni direktor SKB Andre Gardella pa je spomnil, da sta EIB in skupina SKB v zadnjih osmih letih financirali več kot 5000 projektov, ki so jih predstavila lokalna mala in srednja podjetja.

Ta so po njegovih besedah pomemben dejavnik gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialne vključenosti: "S tem novim vložkom sredstev bomo konkretneje prispevali k naložbam, ki se jih lotevajo mladi ali pa so namenjena ustvarjanju delovnih mest za mlade, skratka k naložbam, ki podpirajo srednjeročni in dolgoročni razvoj Slovenije."