c S
Najstarejši del Jesenic bo dočakal komunalno ureditev 31.01.2018 13:28 Jesenice, 31. januarja (STA) - Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in direktor podjetja Teleg-M Milovan Gazibarić sta danes na Jesenicah podpisala skoraj milijon evrov vredno pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova. Gre za najstarejši del Jesenic, kjer še vedno uporabljajo greznice, zato je ureditev komunalne infrastrukture na tem območju nujna.

Projekt obsega izgradnjo kanalizacije za fekalno in meteorno vodo, sanacijo obstoječega vodovodnega omrežja in obnovo opornega zidu. "S tem sledimo zahtevam Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter tudi najstarejši del mesta priključujemo na javno kanalizacijo," pojasnjujejo na Občini.

Kot je povedal direktor komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj, so že dlje časa ugotavljali, da je območje Murove komunalno neustrezno opremljeno. Objekti imajo namreč greznice, ki puščajo, zaradi česar sta v nevarnosti tudi vodovod oziroma pitna voda. Gre za eno zadnjih območij na Jesenicah, kjer še ni zagotovljeno odvajanje odpadnih voda na centralno čistilno napravo Jesenice.

Prvih del so se sicer lotili že pred tremi leti, ko so zgradili prvih 100 metrov kanalizacije in nanjo priključili prve objekte. Hkrati so zagotovili povezavo na kanalizacijski kolektor, ki vodi na čistilno napravo. "Tako smo osnovne pogoje za izvedbo zdajšnje investicije že zagotovili," je povedal Markelj.

Sama gradnja je predvidena v dveh fazah, saj gre za dva različna kanalizacijska voda. Istočasno z izgradnjo kanalizacije bo urejeno tudi odvajanje meteornih voda s cest. Poleg tega bo po lani zgrajenih dveh opornih zidovih sedaj zgrajen še tretji.

Dela, ki se bodo začela februarja, naj bi bila zaključena do konca tega leta, uporabno dovoljenje za novozgrajeno kanalizacijo pa pričakujejo v začetku leta 2019. Kot je povedal jeseniški župan, gre za gradbeno zahtevno področje, vendar glede na izkušnje izvajalca računa, da bodo dela izpeljana v zastavljenem časovnem roku, korektno in kakovostno.

Gazibarić je povedal, da je Teleg-M za srednje veliko podjetje s skoraj 200 zaposlenimi delavci. Reference so pridobili na območju treh belokranjskih občin, v katerih so izvedli celovito prenovo vodovodnega omrežja. Tudi sicer pa večino poslov opravijo za občine in za energetska podjetja.

Kot je izpostavil župan, je komunalna ureditev Murove ena največjih komunalnih akcij na območju občine, saj je vredna skoraj milijon evrov. Posebnost pa je, da vsa sredstva zagotavlja občina iz svojega proračuna, saj zanjo niso uspeli pridobiti evropskih in državnih sredstev. Je pa projekt še vedno prijavljen na razpis za nepovratna sredstva za razvoj regij.