c S
Objavljen sklep o sofinanciranju javnih socialnovarstvenih programov za letos 31.01.2018 11:52 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je sprejela sklep o sofinanciranju javnih socialnovarstvenih programov za leto 2018. Ministrstvo bo letos sofinanciralo 119 javnih socialnovarstvenih programov, od tega je 24 na novo izbranih, za 95 pa se je že v preteklih letih začelo večletno sofinanciranje.

Sklep, katere javne socialnovarstvene programe in v kakšni višini bo ministrstvo financiralo v obdobju od 2018 do 2024, je objavljen na spletni strani ministrstva.

Za socialnovarstvene programe za leto 2018 je bilo z razpisom okvirno predvideno 5,8 milijona evrov. Na podlagi javnega razpisa so prijavitelji lahko prijavili programe v okviru dveh sklopov, in sicer za javne socialnovarstvene programe za obdobje od 2018 do 2024 in razvojne socialnovarstvene programe za leto 2018.

V sklop javnih socialnovarstvenih programov sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Program je uporabniku na voljo vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah.

Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika, so pojasnili na spletni strani ministrstva.