c S
Furs delodajalce poziva k pravočasnemu izplačilu plač 30.01.2018 10:31 Ljubljana, 30. januarja (STA) - Finančna uprava RS (Furs) delodajalcem, ki ne izplačujejo plač skladno z določili zakona o delovnih razmerjih in posledično ne predložijo obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke, svetuje, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku. Če obrazcev ne predložijo, ker niso izplačali plač, jim bo Furs naložil do 20.000 evrov kazni.

Furs je od začetka leta na podlagi novega člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poleg inšpektorata za delo pristojen za uvedbo postopka o prekršku proti tistim delodajalcem, pri katerih z nadzorom ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na podlagi katerih opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost, niso predložili zaradi neizplačila plač delavcem.

Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih morajo delodajalci plače izplačati do 18. v mesecu za pretekli mesec, so v sporočilu spomnili na Fursu.

Februarja bodo njihovi uslužbenci tudi s pomočjo mobilnih enot izvajali obsežen nadzor delodajalcev, ki niso oddali obrazcev v zvezi z izplačili plač. Mobilne enote bodo na terenu preverjale, ali delodajalci, ki obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač.

Če bodo ugotovili, da so zaposleni prejeli plače oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo Furs proti tem delodajalcem uvedel ustrezne postopke skladno z določbami zakona o davčnem postopku.

Če pa bo ugotovil, da obrazcev niso predložili, ker niso izplačali plač, bo Furs takšne delodajalce sankcioniral in jim izrekel globo. Ta znaša od 450 do 20.000 evrov, odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, so še pojasnili na Fursu.