c S
Tudi Peče ne priznava zlorabe položaja pri lastninjenju Luke Zadar 29.01.2018 16:53 Maribor, 29. januarja (STA) - Nekdanji prvi mož propadlega cerkvenega holdinga Zvon Dva, sicer pa odvetnik Ljubo Peče, se je, tako kot pred njim ostali trije soobtoženi, na današnjem predobravnavnem naroku pred mariborskim sodiščem izrekel za nedolžnega. Tudi njemu specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja in pravic v sostorilstvu glede spornega nakupa Luke Zadar.

Tožilec Iztok Krumpak tudi danes, tako kot že na prvem predobravnavnem naroku, zoper Pečetovega sodelavca Franca Ježovnika ter nekdanja vodilna Zvona Ena Simona Zdolška in Matejo Vidnar Stiplošek, še ni predstavil obtožnice, saj namerava to storiti šele na glavni obravnavi, prav tako ni predstavil ponujene kazni v primeru priznanja krivde.

Vendar je bilo hitro jasno, da Peče ne namerava priznati nobenih očitkov, pač pa se bo lotil verjetno dolgotrajne sodne bitke. Njegov zagovornik Silvo Godič je danes sodišču predložil 145 dokaznih predlogov, še pred tem pa sodnici Danili Dobčnik Šošterič predlagal tudi izločitev tistega dela dokazov, ki so bili po mnenju obrambe pridobljeni nezakonito.

Svojo zahtevo Peče temelji na ustavni odločbi iz leta 2016, ko je ustavno sodišče v zvezi z enim od kazenskih postopkov glede Perutnine Ptuj odločilo, da so bile kršene ustavne pravice Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji. Ustavni sodniki so takrat odločili, da se preiskovalnih dejanj ne sme izvajati brez navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije.

Godič in Peče tako posledično zahtevata izločitev dokazov, ki so bili zaseženi v odmevni preiskavi februarja 2015, saj menita, da so bili ti s strani tožilstva iz dveh službenih računalnikov Pečeta pridobljeni po nezakonitem zasegu s strani policije. Ker je obramba v tej zvezi vložila ustavno pritožbo, sodišču predlaga, da sodni postopek prekine do odločitve ustavnega sodišča v konkretnem primeru.

Hkrati je Godič mariborskemu sodišču danes predlagal tudi, da na ustavnem sodišču sproži pobudo za oceno ustavnosti 244. člena kazenskega zakonika, saj naj bi specializirano tožilstvo po njihovem mnenju obtožnico vložilo na podlagi neustavnega določila v prvem odstavku omenjenega člena, ki naj bi bil v nasprotju s 74. členom ustave, ki govori o svobodni gospodarski pobudi.

Sicer pa je Peče po današnjem kratkem naroku dejal, da gre za zelo kompleksno obtožnico, pri čemer pa sam meni, da dejanja, ki jim jih ta očita, sploh niso kazniva dejanja. "V nadaljevanju postopka bomo skušali sodišče prepričati, da je obtožnica vložena neupravičeno," je vse, kar je danes povedal prvoobtoženi.

Specializirano državno tožilstvo, ki se bo glede na obširnost današnjih predlogov obrambe o njih izreklo pisno v dveh tednih, vsem štirim obtoženim očita oškodovanje medtem že propadlih finančnih holdingov mariborske nadškofije v višini 17,5 milijona evrov. Gre za zgodbo okoli spornega lastninjenja Luke Zadar, predvsem štirih posojilnih pogodb, ki so lastništvo hrvaške luke preko obeh Zvonov pripeljali do družbe I.J. Storitve.

Ta je nekaj let pozneje, ko sta oba holdinga že pristala v stečaju, lastništvo luke vsaj na papirju preselila v roke mariborskega podjetnika in taksista Danijela Robnika, mediji pa so takrat ugibali o tem, da je pravi lastnik pravzaprav Peče. Nihče od njiju vsaj za zdaj v Luki Zadar ne more uveljavljati upravljavskih pravic.