c S
Računsko sodišče Občini Brežice očita neučinkovitost pri cenah okoljskih javnih služb 29.01.2018 11:15 Brežice, 29. januarja (STA) - Računsko sodišče je pri reviziji učinkovitosti poslovanja Občine Brežice ugotovilo, da ta med letoma 2008 in 2012 ni učinkovito oblikovala cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Brežiški župan Ivan Molan se je na danes objavljeno revizijo za STA odzval, da je omenjena zadeva neaktualna in urejena od leta 2012.

Računsko sodišče je v sporočilu navedlo, da brežiška občina ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, "prav tako ni uskladila odlokov o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo za oblikovanje" cen tovrstnih storitev.

Občina je po navedbah računskega sodišča določene naloge z odloki o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe prenesla na njihove izvajalce, pri čemer ni zagotovila njihovega financiranja iz občinskega proračuna, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili izvajalca gospodarskih javnih služb oz. njihove cene.

Občina je brez pravne podlage zaračunavala okoljsko takso za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, hkrati pa omenjenih cen ni ustrezno nadzirala, je ugotovilo računsko sodišče. Zavrnitve predlaganega povišanja cen ni utemeljila in sklepa o povišanju cene zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in cene odlaganja ostankov komunalnih odpadkov ni objavila v uradnem občinskem glasilu, kar sicer zahteva zakon.

Izvajalcu gospodarskih javnih služb po pojasnilu računskega sodišča tudi ni zagotovila pokritja vseh stroškov izvajanja in ni obvladovala tveganja, da se izguba posameznih gospodarskih javnih služb pokriva z dobičkom drugih gospodarskih javnih služb oz. da se sredstva, prejeta pri opravljanju posamezne gospodarske javne službe, porabljajo za dejavnosti tistih gospodarskih javnih služb, ki so poslovale z izgubo.

Računsko sodišče je od brežiške občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora ta "izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, podalo pa je tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb", so še zapisali na sodišču.

Župan Molan pa je za STA pojasnil, da gre za obdobje, ko tovrstna zakonodaja še ni bila povsem dorečena in ko občina ni imela ustrezno organizirane javne službe oz. je njen izvajalec prešel v zasebno last. Občina je zato leta 2012 na novo ustanovila občinsko javno podjetje Komunala in uredila vse odloke glede oblikovanja cen, je še poudaril.