c S
Občina Komenda neučinkovita pri določanju cen komunalnih storitev 29.01.2018 10:18 Komenda, 29. januarja (STA) - Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja Občine Komenda pri določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ugotovilo, da tega v obdobju med letoma 2008 in 2012 ni izvajala učinkovito, prav tako cen ni ustrezno nadzorovala. Zato je zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Občina Komenda po navedbah sodišča ni zagotovila ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Z občinskimi predpisi namreč ni določila načina in postopka za oblikovanje cen, s tem pa tudi ne preglednih finančnih odnosov z izvajalci teh gospodarskih javnih služb.

Brez pravne podlage v zakonu ali drugem predpisu je uvedla občinsko takso za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Prav tako je brez pravne podlage v zakonu in v nasprotju s predpisi o oblikovanju cen zagotovila izvajanje in financiranje obdelave bioloških odpadkov v okviru opredeljene javne službe ravnanja s komunalni odpadki ter določila ceno zbiranja ter ravnanja z biološkimi odpadki, ki je vključevala tudi stroške obdelave bioloških odpadkov, so med drugim ugotovili revizorji.

Prav tako ni ustrezno določala niti cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. S splošnim aktom ni opredelila cenovne politike in postopka za nadzor financiranja in določitev teh cen.

V odzivnem poročilu mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, sodišče pa je podalo tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb, je zapisano v revizijskem poročilu računskega sodišča.