c S
Podjetja še niso pripravljena na ekonomijo nove energije 29.01.2018 09:57 Ljubljana, 29. januarja (STA) - Čeprav se podjetja čutijo pripravljena za sodelovanje v spreminjajočem se energetskem okolju, pa njihovi postopki ne dokazujejo takšnega razmišljanja, kaže raziskava podjetja Schneider Electric. Ovire so nezadostno integrirano načrtovanje in realizacija na področju energije, vztrajnosti in upravljanja s podatki, kaže raziskava.

Raziskava vodilnega podjetja na področju digitalne transformacije upravljanja z energijo in ogljikovim dioksidom in avtomatizacije je pokazala, da navkljub pripravljenosti večine podjetij za decentralizirano, dekarbonizirano in digitalizirano prihodnost, številni ne sprejemajo ukrepov, potrebnih za integriranje in pospeševanje svojih programov energetike in vztrajnostnega razvoja.

"Lažen občutek varnosti lahko pripišemo dejstvu, da večina podjetij še vedno ceni dokaj konvencionalen pristop k upravljanju z energijo in boju proti podnebnim spremembam. Nesprejemanje inovacij dodatno otežuje omejeno sodelovanje sektorjev javnih naročil, operacij in vztrajnostnega razvoja ter neučinkovito zbiranje in izmenjava podatkov," so navedli v poročilu o raziskavi.

Večina (81 odstotkov podjetij) izvaja ali namerava uvesti ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, 30 odstotkov ali manj podjetij pa upošteva potenciale nove energije, kot so mikro omrežje in odziv na povpraševanje.

V študiji, narejeni v skoraj 240 velikih korporacijah iz celega sveta, je 85 odstotkov vprašanih izjavilo, da bo njihovo podjetje v naslednjih treh letih izvedlo ukrepe, s katerimi bodo zagotovili konkurenčnost svojih načrtov za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Vendar pa je največji poudarek začetih projektov in projektov v razvoju prihranek energije in vode ter zmanjšanje količine odpadkov.

Poleg obnovljivih virov energije le majhno število podjetij izvaja naprednejše strategije in uvaja naprednejše tehnologije za upravljanje z energijo in emisijami. "Smo sredi ogromnih motenj v načinu proizvodnje in porabe energije," je dejal predsednik uprave in generalni direktor Schneider ElectricJean-Pascal Tricoire.

Kot največjo oviro za napredek so sodelujoči najpogosteje navedli koordinacijo v družbi, saj je 61 odstotkov vprašanih izjavilo, da odločitve o energetiki in trajnosti niso dovolj dobro koordinirane med ustreznimi skupinami in oddelki v podjetju, kar velja zlasti za proizvajalce blaga za široko potrošnjo in industrijo. Poleg tega nekateri anketiranci menijo, da je problem tudi nezadostno sodelovanje.

Druga ovira za integrirano upravljanje z energijo in emisijami ogljikovega dioksida je upravljanje s podatki, pri čemer je 45 odstotkov anketiranih izjavilo, da so organizacijski podatki visoko decentralizirani in da se obdelujejo na lokalni ali regionalni ravni.

Več kot 50 odstotkov podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, so začela s projekti za uvedbo obnovljivih virov energije ali pa to načrtujejo v naslednjih dveh letih, pri čemer so v prvi vrsti podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo medicinskih izdelkov in blaga za široko porabo.

Raziskavo, opravljeno v 236 podjetjih, je izvedel GreenBiz Research, da bi ugotovil, kako podjetja razvijajo energetske in ekološke strategije, zbirajo in izmenjujejo podatke in usklajujejo delovanje svojih sektorjev. V raziskavi so sodelovali strokovnjaki, zadolženi za upravljanje z energijo in trajnostjo, od direktorjev in članov uprave do posameznih anketirancev.