c S
Šest članov nadzornega sveta Luke Koper zavrača očitke o nezakonitem delovanju 29.01.2018 09:53 Koper, 28. januarja (STA) - Šest članov nadzornega sveta Luke Koper se je odzvalo na očitke sveta delavcev in sindikata žerjavistov, da je predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić v primeru postopka izredne odpovedi Mladenu Jovičiću presegel svoje pristojnosti. Tako predsedovanje prejšnjega kot zdajšnjega predsednika nadzornega sveta je bilo v celoti zakonito, so zapisali.

Uprava Luke Koper je namreč v ponedeljek sprožila postopek za prekinitev delovnega razmerja sindikalistu in predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu Mladenu Jovičiću, ker je bil kot žerjavist vpleten v delovno nesrečo julija lani, v kateri je umrl delavec. V petek je uprava postopek sklenila ustaviti, namesto tega pa se je odločila sodno izpodbijati Jovičićevo pogodbo.

Zaradi tega sta svet delavcev in sindikat žerjavistov odpovedala socialni mir v Luki Koper in za torek napovedala protestni shod. Za celotno sta med drugim okrivila predsednika nadzornega sveta Uroša Ilića, ki da "vodi to marionetno upravo", in mu očitala, da je skupaj z nadzornim svetom prekoračil pooblastila, ko je nesrečo obravnaval nadzorni svet.

Šest članov nadzornega sveta, od tega vseh pet predstavnikov kapitala in predstavnica lokalne skupnosti, v današnji izjavi za javnost poudarja, da je nadzorni svet problematiko obravnaval "zgolj zaradi skrbi, da so delovni procesi na področju varnosti pri delu pomanjkljivi in bi se lahko tragična nesreča ponovila". "V okviru teh nespornih pristojnosti je ocenil delo nekdanje uprave za neprimerno in takšna ocena se je z ugotovitvijo nove uprave še potrdila," so zapisali. Dodali so, da se je sicer Jovičić kot član nadzornega sveta iz vrst delavcev izločil iz obravnave nesreče na nadzornem svetu.

Zanikajo, da bi pri takšni obravnavi kar koli nezakonitega ali da bi kaj nezakonitega naredil predsednik nadzornega sveta. "Enotno izjavljamo, da je tako predsedovanje prejšnjega kot zdajšnjega predsednika nadzornega sveta popolnoma in v celoti zakonito in usmerjeno v največjo korist družbe ter v celoti skladno z načeli in pravili nadziranja javnih delniških družb. Vse dosedanje seje nadzornega sveta so bile vodene zakonito in v celoti skladno s poslovnikom nadzornega sveta," so zapisali. Pred Ilićem je sicer nadzorni svet vodil Rado Antolovič.

Odzvali so se tudi na zahteve sveta delavcev in sindikata žerjavistov, naj jim predajo dokumentacijo, povezano s postopkom odpoklica prejšnje uprave. Takšne zahteve so "ne samo brez vseh pravnih podlag in zato tudi nezakonite, temveč tudi v celoti nelegitimne", so zapisali.

Glede odstopa od socialnega miru pa so poudarili, da uprava družbe uživa njihovo enotno zaupanje in podporo za vodenje odkritega in poštenega socialnega dialoga.