c S
Banka Slovenije: Financiranje boljše tudi v gradbeništvu 29.01.2018 09:49 Ljubljana, 28. januarja (STA) - Stanje na področju financiranja se je lani po ugotovitvah Banke Slovenije izboljšalo tretje leto zapored. Financiranje za podjetja je bilo opazno boljše v dejavnosti gradbeništvo, ustavilo se je zmanjševanje števila vlog za bančne vire financiranja, so zapisali v najnovejši raziskavi o dostopnosti finančnih virov za podjetja.

Stanje na področju financiranja se je lani izboljšalo. Med nekaj več kot 1000 podjetji, ki so odgovorila na anketo centralne banke, je večina izbrala oceno, da je stanje na področju financiranja ostalo nespremenjeno. Preostala podjetja so večinoma izbrala, da se je stanje izboljšalo.

Za lani je večina malih in srednjih podjetij menila, da je dostopnost do zunanjega financiranja ostala nespremenjena. Neto dostopnost se je zelo izboljšala za oba bančna vira, tako za bančno posojilo kot za prekoračitev na tekočem računu, ter za lizing in odkup kratkoročnih terjatev ali faktoring.

Pri ocenjevanju dostopnosti do virov financiranja med dejavnostmi ni bilo večjih razlik. Gradbeništvo, ki je v prejšnjem letu dostopnost do zunanjih virov financiranja ocenjevalo slabše od povprečja, lani ni odstopalo več, so navedli analitiki centralne banke.

V Sloveniji se mala in srednja podjetja večinoma financirajo s privarčevanimi zaslužki, bančnima viroma in lizingom, razlike med leti pa so majhne. Lani so ta podjetja največ uporabljala privarčevani zaslužek, prodajo sredstev, bančno posojilo, lizing in prekoračitev na tekočem računu.

Velika podjetja so uporabljala podobne vire financiranja kot mala in srednja. Najpogosteje privarčevane zaslužke in prodajo sredstev, sledila so bančna posojila in lizing. Mikro podjetja pa so uporabljala podobne vire kot mala in srednja podjetja, le bančnih posojil so uporabljala manj.

Lani se je ustavilo zmanjševanje števila vlog za bančna vira financiranja. Mala in srednja podjetja so vložila manj vlog za bančno posojilo in več za prekoračitev na tekočem računu, kreditno linijo, negativno stanje na tekočem računu. Povečalo se je tudi število vlog za lizing, za preostale vire pa je ostalo nespremenjeno.

Lani so mala in srednja podjetja najbolj omejevali stroški proizvodnje ali dela, predpisi, konkurenca in plačilna nedisciplina. Sledila sta dostopnost do kvalificiranega osebja oz. izkušenih menedžerjev in domače povpraševanje, drugi dejavniki so bili manj pomembni. Dostopnost do financiranja je bil najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja.

Za velika podjetja so bili lani najbolj omejujoči dejavniki konkurenca, stroški proizvodnje ali dela in domače povpraševanje. Dostopnost do financiranja je bil tudi za velika podjetja eden najmanj pomembnih omejujočih dejavnikov. Za mikro podjetja pa so bili lani najbolj omejujoči dejavniki plačilna nedisciplina, domače povpraševanje in predpisi.