c S
Obeta se devetmilijonska investicija v cesto Trebija - Sovodenj 29.01.2018 09:27 Gorenja vas, 28. januarja (STA) - Direkcija RS za infrastrukturo je prejšnji teden krajanom predstavila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste od Trebije do Sovodnja. Rekonstrukcija 2,5 kilometra dolgega cestnega odseka naj bi po projektantskih ocenah stala 8,8 milijona evrov, gradnja pa naj bi stekla letos in se končala leta 2020 ali 2021.

Projekt obsega dva dela, in sicer ureditev dvokilometrskega odseka od Trebije do Hobovš in 500-metrski odsek na Sovodnju. V okviru rekonstrukcije bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, pa tudi novi podporni zidovi. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste in poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju Fužin bosta zgrajena tudi novo avtobusno postajališče in pločnik.

Gre za večji projekt z večletnim financiranjem v letih 2018, 2019, 2020 in morebiti tudi 2021. Vrednost za območje Trebije je ocenjena na 7,6 milijona evrov, za območje Sovodnja pa 1,2 milijona evrov, kar skupaj predstavlja tri do štiri odstotke proračuna Direkcije RS za infrastrukturo v naslednjem triletnem obdobju.

Projekt je v fazi recenzije, nato bosta direkcija in Občina Gorenja vas - Poljane sklenili sofinancerski sporazum za izvedbo mostu Fužine. Sledila bosta odkup zemljišč in objava razpisa za izvajalca del. To pomeni, da bi bil lahko pozno poleti ali zgodaj jeseni izvajalec gradbenih del že izbran, če ne bo zapletov pri razpisu, so sporočili z Občine Gorenja vas - Poljane.