c S
Zanimanje za nakup Polzele precejšnje 29.01.2018 08:16 Polzela, 27. januarja (STA) - Stečajni upravitelj Tovarne nogavic Polzela Zlatko Hohnjec do konca meseca zbira zavezujoče ponudbe za prodajo premoženja. Kot je povedal za STA, je tokrat zanimanje morebitnih kupcev precejšnje, a za zdaj še nihče ni oddal ponudbe. Če tudi tokrat prodaja ne bo uspešna, bo pripravil nov predlog prodaje stečajnega premoženja Polzele.

Lansko zbiranje nezavezujočih ponudb je bilo neuspešno, tokrat pa je Hohnjec izklicno ceno znižal z 2,8 milijona evrov na 2,4 milijona evrov. Razpisnim pravilom je dodal določbo, ki mu omogoča, da v primeru, ko nihče od ponudnikov ne ponudi cene, ki je enaka ali višja od izklicne, sprejme tudi najugodnejšo ponudbo, ki te ne dosega. Ob tem pa tudi take ponudbe ni zavezan sprejeti.

Hohnjec si želi lastnika, ki bi nadaljeval z dejavnostjo tovarne. Za nepremičnine, ki so del poslovne celote, v naravi pa predstavljajo industrijski kompleks zgradb s pomožni obrati in trgovinami, je Hohnjec likvidacijsko ceno določil v višini 2,2 milijona evrov. Za premičnine, ki so namenjene izvajanju proizvodne in ostalih poslovnih funkcij delujočega podjetja, likvidacijska cena znaša 281.820 evrov.

Hkrati se poleg nepremičnin in premičnin prodaja tudi blagovna znamka Polzela, njena likvidacijska cena pa znaša 70.000 evrov.

Glede lanskega poslovanja je Hohnjec dejal, da so lani ustvarili 3,5 milijona evrov prihodkov ter 51.400 evrov čistega dobička. V Polzeli je trenutno zaposlenih 97 delavcev, s proizvodnjo pa bo nadaljeval vse do prodaje tovarne.

"Naročil je dovolj, ohranjenih je skoraj 100 delovnih mest, poleg tega se bo povečala stečajna masa in tudi nepremičnine bom lažje prodal. Elaborat o ekonomski upravičenosti poslovanja v letu 2018 je že narejen in predvideva, da bi Polzela lahko letos prihodke povečala za najmanj 15 odstotkov," je še povzel Hohnjec.

Stečaj Tovarne nogavic Polzela je stekel decembra 2016, upniki so prijavili 492 terjatev v skupni vrednosti 8,4 milijona evrov. Hohnjec je priznal za 8,2 milijona terjatev, od tega za 3,1 milijona evrov prednostnih.