c S
Toplarna Celje termično obdelala 200.000 ton odpadkov 29.01.2018 08:11 Celje, 27. januarja (STA) - Toplarna Celje, edina lokacija v Sloveniji, kjer poteka sežiganje odpadkov, je v devetih letih delovanja termično obdelala 200.000 ton lahke frakcije in blata. S tem so prihranili okoli 400.000 kubičnih metrov deponijskega prostora, proizvedli več kot 234.000 megavatnih ur (Mwh) toplotne energije in preko 46.000 Mwh elektrike.

Zaradi soproizvodnje toplotne in električne energije so se cene daljinskega ogrevanja v Celju po njihovih navedbah znižale, so navedli v toplarni. V luči skepse javnosti do sežigalnic odpadkov v drugih delih Slovenije so dodali, da v vseh letih rednega obratovanja izpusti nikoli niso presegli dovoljenih mejnih vrednosti in so celo krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.

Postregli so tudi s podatkom, da od skupno prejetih količin odpadkov v toplarni po termični obdelavi ostane okoli 16 odstotkov. Del teh se odloži na deponiji za nenevarne odpadke, nevarne odpadke pa prevzamejo pooblaščeni prevzemniki in gredo večinoma v tujino.

"Dejstvo je, da se še dela odpadkov še vedno ne da stroškovno in okoljsko učinkovito reciklirati. Zato je gorivo iz teh odpadkov smotrno termično izrabiti," so prepričani v toplarni. Gre za nenevarne odpadke, ki je predhodno mehansko-biološko obdelana v Regijskem centru Celje v Bukovžlaku. Okoljevarstveno dovoljenje trenutno velja za obdelavo skupno 30.000 ton lahke frakcije in blata iz čistilne naprave, medtem ko je tehnična zmogljivost naprave po projektu ocenjena na 40.000 ton odpadkov letno.

V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemajo odpadke iz savinjske regije. Zgrajena je bila z namenom zmanjšanja količin odlaganja odpadkov in prihranek deponijskega prostora, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter prihranek primarnih virov za proizvedeno električno energijo in toploto.

V preteklosti se je kot lokacije za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji omenjalo Celje, Ljubljano in Maribor. Na ministrstvu za okolje in prostor so v okviru priprave študije za strategijo države na tem področju identificirali tudi možnost koriščenja zmogljivosti Toplarne Celje kot lokacije sežigalnice za Slovenijo. Vendar pa mora ministrstvo pred tem dokončno opredeliti status te dejavnosti in sprejeti še druge pravne spremembe na tem področju.

So pa v ljubljanskih javnih podjetjih Energetika Ljubljana, Snaga in Vodovod-Kanalizacija s podjetjem IBE nedavno podpisali pogodbo za novo predinvesticijsko zasnovo za objekt za energijsko izrabo odpadkov v Ljubljani. Šlo naj bi za objekt za uplinjanje odpadkov, v katerem bi se ti prek razmeroma novega fizikalno-kemičnega postopka najprej uplinili, potem pa bi se ta precej čistejši plin sežgal. Po pisanju časnika Dnevnik je naložba po prvih ocenah vredna od 40 do 50 milijonov evrov, tak objekt pa bi lahko v plin spremenil od 50.000 do 70.000 ton gorljivih odpadkov na leto.