c S
Poleg minimalne opredeljenih še nekaj plač 29.01.2018 07:52 Ljubljana, 26. januarja (STA) - Minimalna plača je najnižje plačilo za opravljeno delo, ki ga sme prejeti delavec, ki pri delodajalcu v Sloveniji delo opravlja za poln delovni čas. Poleg minimalne so opredeljene tudi osnovna, izhodiščna in povprečna plača.

Minimalna plača je po podatkih ministrstva za delo najnižje plačilo za opravljeno delo, ki ga sme prejeti delavec, ki pri delodajalcu v Sloveniji delo opravlja za poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmeren del minimalne plače.

Zakon določa, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in drugi dodatki z izjemo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

Iz minimalne plače so izvzeti še trije dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu. To so na primer povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter stroškov na službenem potovanju. Vanjo prav tako ni mogoče všteti drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kot so regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade.

Osnovna plača je po pojasnilih Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije bruto plača delavca brez dodatka za delovno in poslovno uspešnost ter brez drugih dodatkov, kot je med drugim delo preko polnega delovnega časa.

Pojem izhodiščne plače se po navedbah zveze v praksi uporablja kot najnižja osnovna bruto plača za posamezni tarifni razred. Te plače so določene s kolektivnimi pogodbami. Predvsem nekatere starejše kolektivne pogodbe še vedno uporabljajo pojem izhodiščnih plač.

Pojem povprečne plače pa se v javnosti najpogosteje pojavlja v povezavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

V uradnem listu je bila danes objavljena višina minimalne plače za letos, ki se bo v primerjavi z minulim letom zvišala za 4,7 odstotka na 842,79 evra bruto. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je skušala doseči dogovor vseh socialnih partnerjev, a ji stališč ni uspelo zbližati, zato je uveljavila svoj predlog. Sindikati so namreč želeli 6,2-odstotni dvig, delodajalci pa 1,7-odstotnega.