c S
Predlog za znižanje dohodnine brez večinske podpore v DZ 26.01.2018 13:06 Ljubljana, 26. januarja (STA) - Poslanske skupine v današnji prvi obravnavi v DZ večinoma niso naklonjene predlogu SDS za spremembo zakona o dohodnini, po katerem bi med drugim znižali stopnje po dohodninskih razredih in zvišali splošno olajšavo. Poleg SDS ga podpirajo še v NSi, ostali so proti, med drugim zaradi pričakovanega izpada proračunskih prilivov.

Glavni cilj predloga novele je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, je dejal Marko Pogačnik (SDS). Zaradi visoke obremenitve dela z davki in prispevki je namreč slovensko gospodarstvo manj konkurenčno in produktivno, saj ne more nameniti dovolj denarja za raziskave in za razvoj, je dodal.

"Z davčno razbremenitvijo dohodkov iz dela se bodo zvišale tudi neto plače delavcev, hkrati se bo povečala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjšala se bo brezposelnost in tudi obseg sive ekonomije," je predlog utemeljeval Pogačnik.

Predlagajo znižanje stopnje v vseh dohodninskih razredih za dve odstotni točki in zvišanje splošne dohodninske olajšave s sedanjih 3302 na 3500 evrov. Za delavca s povprečno plačo bi sprememba stopenj dohodninske lestvice pomenila 19 evrov višjo neto mesečno plačo, dvig splošne olajšave pa 33 evrov večjo mesečno neto plačo oz. 396 evrov neto več na leto.

Predlagajo tudi dvig praga, od katerega se gospodinjstvo šteje kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova katastrskega dohodka, z 200 na 500 evrov.

Po oceni predlagateljev bi spremembe pri dohodninskih razredih pomenile izpad prilivov v proračun v višini 92 milijonov evrov letno, dvig splošne olajšave pa še okoli 150 milijonov evrov letno. A ocenjujejo, da bi bil dejanski izpad bistveno manjši oz. ga sploh ne bi bilo, saj da se bi večina zvišanj neto plač prelila v potrošnji, višji prilivi davka na dodano vrednost. Ministrstvo za finance je na drugi strani ocenilo, da bi se izpad prihodkov zaradi povečanja potrošnje kompenziral v višini okoli 15 milijonov evrov.

Vlada predloga ne podpira. Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, je bila davčna razbremenitev dela ena od prioritet, a so spremembe, ki so jih sprejeli - med drugim spremembo dohodninske lestvice v srednjem delu, malenkostno zvišanje splošne olajšave, odpravo stopničaste davčne olajšave, razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost -, pripravili upoštevajoč javnofinančno konsolidacijo, ki je krovna usmeritev vlade.

Božič je dejal, da davčni sistem ne sme biti "licitacija navzdol", ampak je treba ob znižanju na prihodkovni strani predvideti (še večje) reze na odhodkovni strani.

Povedal je, da predlog sicer eden od možnih pristopov za razbremenitev dela, in spomnil, da bodo v okviru projekta z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) proučevali možnosti za davčno razbremenitev dela. Potreben je temeljit pogovor, ne pa sprememb uvajati "tako ad hoc tik pred volitvami", je dejal.

"Na ta ad hoc smo čakali tri leta in pol," mu je odvrnil Jože Tanko (SDS), ki je bil kritičen, da vlada ni predstavila svojih načrtov glede davčnih sprememb. Razmere so se medtem izboljšale - in to ni zasluga vlade, ampak aktivnosti gospodarstva, je poudaril. Vlada višjih prilivov v državne blagajne ni porabila za znižanje javnega dolga ali izboljšanje gospodarskega okolja, ampak za zaposlovanje v javnem sektorju, je bil kritičen.

Predlog SDS podpirajo še v NSi. "Politiko je treba nekoliko umakniti iz denarnic naših davkoplačevalcev. Davčna obremenitev dela ovira gospodarski razvoj v Sloveniji," je dejal Jožef Horvat (NSi), potem ko je navedel podatke o veliki davčni obremenitvi dela v Sloveniji ter deležu javne porabe v bruto domačem proizvodu. Dodal je, da po analizah tuji investitorji med največjimi ovirami za investiranje v Sloveniji vidijo prav obremenitev dela z davki in prispevki ter stroške dela.

Ostale poslanske skupine so napovedale, da bodo predlogu nasprotovale. Matjaž Han (SD) je opozoril, da bi, če bi uresničili vse predloge, ki se predlagajo v tem času pred volitvami, "zapravili vse, kar je možno". Strinjal se je, da so plače obdavčene dokaj visoko, a menil, da plače niso nizke le zaradi davkov. "Slovenija je majhna država in imamo sistem solidarnosti, na kar moramo biti ponosni. In ta solidarnost ima svojo ceno in tudi konkretno vrednost za delavce, za podjetnike, za kmete," je dejal.

V SMC so podobno menili, da bi morali imeti čarobno palico, da bi uresničili vse želje v zadnjem času - za višje plače v javnem sektorju, višje pokojnine, znižanja davkov. "Javnofinančni položaj ne daje možnosti za znižanje dohodnine brez hkratnih ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani," je dejala Vojka Šergan (SMC) in dodala, da je treba nadaljevati zastavljeno pot ustvarjanja presežkov za slabe čase in pripraviti Slovenijo na morebitno bodočo krizo.

Tudi v DeSUS so menili, da bi bilo treba pokriti predvideni izpad prihodkov. Kot je dejala Marija Antonija Kovačič (DeSUS), se davčne politike ne sme spreminjati "kar na pamet in počez", saj nesmotrne poteze ne dopuščajo dovolj prostora v okviru javnih financ. Predvsem so pa v DeSUS ostro proti znižanju stopnje pri najvišjem dohodninskem razredu, je dejala.

V Levici so proti, ker da bi predlog vzel državi 200 milijonov evrov in to razdelil med ljudi z najvišjimi prihodki, je dejal Luka Mesec (Levica). Gre za enako usmeritev, kot jo je imela vlada Janeza Janše pred krizo, ki je med drugim odpravila najvišji dohodninski razred, znižala davek na dohodek pravnih oseb, ukinila davek na izplačane plače. "Posledice so bile, da se je gospodarstvo v letih pred krizo bistveno bolj pregrevalo, kot bi se, če bi vodili obratno politiko, in da je državni proračun s tem izgubljal sredstva, ki bi jih država lahko uporabila za blaženje krize," je dejal.